NİHAL YILDIZ YILMAZ
(Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi)
AYŞE MENTİŞ TAŞ
(Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Yıl: 2017Cilt: 0Sayı: 26ISSN: 1308-9196 / 1308-7363Sayfa Aralığı: 647 - 678Türkçe

253 0
İLKOKUL SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE BAŞARILI ZEKÂ KURAMINA DAYALI ETKİNLİKLERİN DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ
Araştırmanın amacını ilkokul 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde başarılı zekâ kuramına dayalı olarak oluşturulan etkinliklerin, öğrencilerin düşünme becerilerine etkisini incelemek oluşturmaktadır. Araştırma da gerçek deneme modellerinden olan öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Çalışma grubunu, seçkisiz olmayan amaçsal seçim ile belirlenen iki 4. sınıf şubesi oluşturmuştur. Araştırma da eleştirel düşünme becerisi ölçeği, Torrance yaratıcı düşünme testi ile çocuklar için problem çözme envanterinden yararlanılarak veriler toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; eleştirel düşünme becerilerinde deney grubu öğrencilerinin öntest-sontest puanları arasında anlamlı bir fark varken, kontrol grubunda öğrencilerinin öntest-sontest puanları arasında anlamlı bir fark yoktur. Yaratıcı düşünme becerilerinde ise deney grubu öğrencilerinin öntest-sontest puanları arasında deney grubu lehine fark bulunmuştur. Problem çözme becerilerinde deney grubu öğrencilerinin öntest-sontest puanları arasında fark yokken, kontrol grubu öğrencilerinin öntest-sontest puanları arasından sontest lehine anlamlı farklılık vardır
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Psikoloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.