AHMET DURAN ATAŞ
(Sivas Belediyesi Çevre Gıda ve Tıbbi Tahlil Laboratuvarı, Sivas, Türkiye)
Semra ÖZÇELİK
(Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye)
Atalay SÖKMEN
(Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye)
Yıl: 2003Cilt: 27Sayı: 3ISSN: 1300-6320 / 2146-3077Sayfa Aralığı: 170 - 175Türkçe

77 0
Deri Leishmaniosisi etkenleri üzerine, Sivas yöresinde endemik ve endemik olmayan bitkilerin (Özütlerinin) antileishmanial etkilerinin araştırılması
Bu araştırmada, in vitro koşullarda 30 bitki ekstrakümn antileishmanial aktivitesi araştırılmış olup, Şanlıurfa ve Adana yörelerinden elde edilen 8 farklı Leishmania tropica susu kullanılmıştır. Bitki ekstraktlannın L. tropica promastigotlan üzerine 4. gün sonunda olan inhibitor etkilerinin araştırıldığı çalışmamızda, promastigot proliferasyon düzeyi hemositometri yöntemiyle sayılmıştır. Bitki ekstraklarının L. tropica suşlanna olan aktivitelerinde önemli bir fark bulunamamıştır. Sivas yöresinden toplanmış 26 bitkiden elde edilen 30 metil alkol ekstraktı, 8 farklı L. tropica susuna karşı çalışılmıştır. Çalıştığımız bitki ekstraktlan ile aynı konsantrasyondaki 5 değerli antimon (Glucantime®) deneylerinin sonucunda, Glucantime®'in ICso değeri 2 mg/ml olarak saptanmıştır. Araştırmamızda en etkili türler sırası ile, Allium scorodoprasum ssp, rotundum -yaprak ve çiçekleri (IC5O O, l mg/ml), A. nevsehirense -soğanı (ICs0 O, 3 mg/ml), Tanacetum balsamita ssp. balsamita -toprak üstü kısımlan (ICso 0,4 mg/ml), Tanacetum parthenium -çiçekleri (ICso 0,4 mg/ml), Pimpinella anicetum -toprak üstü kısımlan (ICso 0,4 mg/ml), Tanacetum densum ssp. amanı -toprak üstü kısımlan (ICso 0,4 mg/ml), Origanum acutidens -toprak üstü tasımlan (ICso O, 4 mg/ml), Thymus pectinatus var. pectinatus -toprak üstü kısımlan (IC5O O, 5 mg/ml), Tanacetum densum ssp. sivasicum - çiçekleri (ICso 0,7 mg/ml), Tanacetum parthenium -yaprak ve dallan (IC5O 0,7 mg/ml), A. sivasicum -soğanı (IC5O 0,9 mg/ml), Salvia ruselli -toprak üstü tasımlan (IC5O O, 9 mg/ml), A. nevsehirense -toprak üstü kısımlan (IC50 l mg/ml), A. sivasicum -toprak üstü kısımlan (IC5o l mg/ml), Salvia cryptantha -toprak üstü tasımlan (IC5O l mg/ml), A. dictyoprasum -toprak üstü tasımlan (ICso 2 mg/ml) olarak bulunmuştur. Glucantime®'le kıyaslandığında antileishmanial akü'vite saptanamayanlar ise, SaMa virgata, Achillea teretifotia, Salvia candidissima, Helichrysum chionophylum, Helichrysum arenarum ssp. aucheri, Helichrysum chionophylum, Astragalus densifolius, Helichrysum plicatum ssp. plicatum, Pelargonium endlicherianum, Astragalus melanophourius, Thymus sipyleus ssp. sipyleus, Helichrysum noeanum, T. sipyleus ssp. rosulens, Salvia syriaca saptanmıştır
Fen > Tıp > Parazitoloji
Fen > Temel Bilimler > Genel ve Dahili Tıp
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Atıntaş K, 1995. Tıbbi Genel Parazitoloji ve Protozooloji Medical Network&Nobel ISBN: 975-567-017-3, Ankara.
 • 2. Altıntaş N, 1995. Leishmaniosis. Güneydoğu Anadolu Projesi'ni Tehdit Eden Parazit Hastalıkları. Özcel MA (Ed.), T. Parazitoloji Derneği Yay. Ege Üniv. Bas., İzmir, s.97-131.
 • 3. Araujo CAC, Alegrio LV, Leon LL, 1998. Antileishmanial activity of compounds extracted and characterized from Centrolobium sclerophyllum, Phytochem, 49(3):751-754.
 • 4. Balcıoğlu İC, Özbel Y, Özensoy S, Özbilgin A, 2001. Farklı zamanlarda izole edilen Leishmania tropica suşlarının virulansı üzerine denemeler. T Parazitol Derg, 25(2): 123-127.
 • 5. Barata LE, Santos LS, Ferri PH, Phillipson JD, Paine A, Croft SL, 2000. Anti-leishmanial activity of neolignans from Virola species and synthetic analogues. Phytochem, 55(6):589-595.
 • 6. Beaver PC, Jung RC, Cupp EW, 1984. Clinical Parasitology. 9th Edition. Lee&Febiger, Philadelphia.
 • 7. Berman JD, 1997. Human Leishmaniasis: Clinical, Diagnostic, and Chemotherapeutic Developments in the Last 10 Years. Clin Infect Dis, 24:684-703.
 • 8. Berman JD, 1998. Chemotherapy for Leishmaniasis: Biochemical Mechanisms. Clinical Efficacy, and Future Strategies. Rev Infect Dis, 10(3):560-586.
 • 9. Camacho MDR, Kirby GC, Warhurst DC, Croft SL, Phillipson JD, 2000. Oxoaporphine alkoloids and quinones from Stephania dinklagei and evaluation of their antiprotozoal activities. Planta Medica, 66:478-480.
 • 10. Chen M, Christensen SB, Blom J, Lemmich E, Nadelmann L, Fich K, Theander TG, Kharazmi A, 1993.Licochalcone A, a novel antiparasitic agent with potent activity against human pathogenic protozoan species of Leishmania. Antimic. Agents Chemother, 37(12):2550-2556.
 • 11. Daldal N, Özbel Y, 1997. Phlebotomus ssp., vektörlükleri ve kontrolü. Parazitolojide Artropod Hastalıkları & Vektörler.. Özcel MA, Daldal N (Eds.), T Parazitoloji Derneği Yay. No: 13, Ege Ünv. Bas., İzmir.
 • 12. Delorenzi JC, Attias M, Gattass CR, Andrade M, Rezende C, Pinto AC, Henriques AT, Bou-Habib DC, Saraiva EMB,2001. Antileishmanial activity of an indole alkoloid from Peschiera australis. Antimicroh Agent Chemother, 45(5): 1349-1354.
 • 13. Doğan F, 1981. Leishmania enfeksiyonlarının epidemiyolojisi, Leyişmaniya'ların rezervuar ve vektörleri. Yaşarol Ş (Ed.), Leishmaniasis (Kala Azar ve Şark Çıbanı). 2. Ulusal Par. Kong.(3-5 Haz. 1981, Ank ). T Parazitoloji Derneği Yay. No: 2, Ege Ünv. Matb., İzmir, s.25-50.
 • 14. Fournet A, Barrios AA, Munoz V, 1994. Leishmanicidal and trypanocidal activities of Bolivian medicinal plants. J Ethnopharm, 41:19-37.
 • 15. Fournet A, Angelo A, Munoz V, Roblot F, Hocquemiller R, Cave A, 1992. Biological and chemical studies of Pera benensis, a Bolivian plant used in folk medicine as a treatment of cutaneous leishmaniasis. J Ethnophurm, 37:159-164.
 • 16. Fournet A, Munoz V, Roblot F, Hocquemiller R, Cave A, Gantier JC, 1993. Antiprotozoal activity of dehydrozaluzanin C, a sesquiterpene lacton isolated from Munnozia maronii (Asteraceae). Phytother Res, 7:111-115.
 • 17. Hatimi S, Boudouma M, Bichichi M, Chaib N, Idrissi NG, 2001. In vitro evaluation of antileishmania activity of Artemisia herba alba. Asso Bull Soc Pathol Exot, 94( 1 ):29-31.
 • 18. Hocquemiller R, CortesD, Arango GJ, Myint SH, Cave A, Angelo A, Munoz V, Fournet A, 1991. Isolement et synthese de L'espintanol, nouveau monoterpene antiparasitaire. J Nat Prod, 54(2):445-452.
 • 19. Kuman A, Altıntaş N, 1996. Protozoon Hastalıkları. Ege Ünv. Bas., İzmir.
 • 20. Moreira ES, Petrillo-Peixoto ML, 1991. In vitro Activity of Meglumine Antimoniate, a Pentavalent Antimonial Drug, on Leishmania Promastigotes. Braz J Med Biol Res, 24(5):459-469.
 • 21. Munoz V, Moretti C, Sauvanin M, Caron C, Porzel A, Massiot G, Richard B, Le Men-Olivier L, 1994. Isolation of bis-indole alkoloids with antileishmania] and antibacterial activities from Peschiera van heurkii (syn. Tabernaemontana van heurkii). Planta Med, 60:455-459.
 • 22. Oketch-Rabah HA, Christensen SB, Frydenvang K, Dossaji SF, Theander TG, Cornett C, Watkins WM, Kharazmi A, Lemmch E, 1998. Antiprotozoal Properties of 16, 17-Dihydrobrachycalyxolide from Vernonia brachycalyx. Planta Med, 64(6):559-562.
 • 23. Özcel MA, Altıntaş N, 1997. Parazit Hastalıklarında Tanı. T Parazitoloji Derneği Yay. No: 15, Ege Ünv. Bas., İzmir.
 • 24. Sahpaz S, Bories C, Loiseau PM, Cortes D, Hocquemiller R, Laurens A, Cave A, 1994._Cytotoxic and antiparasitic activity from Annona senegalensis seeds. Planta Med, 60:538-540.
 • 25. Saygı G, 1998. Temel Tıbbi Parazitoloji. Esnaf Ofset Matb., Sivas.
 • 26. Sökmen A, Jones BM, Ertürk M, 1999. The in vitro antibacteriyal activity of Turkish medicinal plants. J Ethnopharm., 67:79-86.
 • 27. Unat EK, Yücel A, Altaş K, Samastı M, 1995. Unat 'ın Tıp Parazitolojisi. 5. Baskı. Cerrahpaşa Tıp Fak. Yay. No: 15, İstanbul.
 • 28. Wright CW, Phillipson JD, 1990. Natural products and the development of selective antiprotozoal drugs. Phytother Res, 4(4): 127-139.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.