Musa ÖZBAY
(Dicle Üniversitesi)
Engin ŞENGÜL
(Dicle Üniversitesi)
İsmail TOPÇU
(Dicle Üniversitesi)
Yıl: 2016Cilt: 43Sayı: 2ISSN: 1300-2945 / 1308-9889Sayfa Aralığı: 315 - 318Türkçe

132 4
Parotis Kitlelerinde Tanı ve Cerrahi Tedavi Sonuçları
Amaç: Parotis bezinde kitle nedeniyle opere ettiğimiz hastaların klinik özelliklerini, histopatolojik sonuçlarını, cerrahi tedavi yöntemlerini ve komplikasyonlarını değerlendirmeyi amaçladık.Yöntemler: Parotis bezinde kitle nedeniyle 2007 ile 2016 yılları arasında kliniğimizde opere edilen 115 hastanın klinik verileri retrospektif olarak incelendi.Bulgular: Hastaların 65'i (%56,5) erkek, 50'si (%43,5) kadındı. Hastaların yaş ortalaması 44,97 idi. Tümör hastaların 72'sinde sağ, 41'inde sol, ikisinde bilateral yerleşimliydi. 95 hastada süperfisial parotidektomi, 17 hastada total parotidektomi, iki hastada enükleasyon, bir hastada radikal parotidektomi uygulandı. Patoloji sonuçları 94'ünde benign , 13'ünde malign, 8'sinde non-neoplastik olarak geldi. Pleomorfik adenoma benign tümörler içerisinde 61 (%64,8) hastada görülürken Whartin tümörü ikinci sıklıkta ve 23 (%24,4) hastada görüldü. 11 hastada diğer benign tümörler görüldü. Adenoid kistik karsinom en sık görülen malign tümördü. Malign tümörlü hastaların altısına eş zamanlı boyun diseksiyonu uygulandı. Komplikasyon 14 hastada (%12,2) görülürken en sık fasial parezi görüldü.Sonuç: Parotis tümörlerinin tedavisi cerrahidir. Süperfisial parotidektomi en sık yapılan cerrahi olmakla birlikte komplikasyon oranı düşüktür. Histopatolojik tanı tedavi yönteminde önemlidir. Gerektiğinde boyun diseksiyonu tedaviye eklenmelidir.
Fen > Tıp > Tıbbi Araştırmalar Deneysel
Fen > Tıp > Onkoloji
Fen > Tıp > Cerrahi
Fen > Tıp > Üroloji ve Nefroloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Eveson JW, Cawson RA. Salivary gland tumors. A review of 2410 cases with particular reference to histological types, site age and sex distribution. J Pathology 1985;146:51-58.
 • 2. Spiro RH. Salivary neoplasms: overview of a 35 year experience with 2807 patients. Head Neck Surg 1986;8:177-184.
 • 3. Guintinas-Lichius O, Klussmann JP, Wittekindt C, Stennert E. Parotidectomy for benign parotid disease at a university teaching hospital: outcome of 963 operations. Laryngoscope 2006;116:534-540.
 • 4. Upton DC, McNamar JP, Connor NP, et al. Parotidectomy: ten-year review of 237 cases at a single institution. Otolaryngol Head Neck Surg 2007;136:788-792.
 • 5. Topak M, Çelebi Ş, Develioğlu ON, ve ark. Parotis kitlelerinde tani ve tedavi sonuçlarimiz. Selçuk Tıp Derg 2013;29:64-67.
 • 6. Akın İ, Günen A, Gürzumar A, et al. Parotis tümörlerine tedavi yaklaşımımız. K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1994;2:38-42.
 • 7. Byrne MN1, Spector JG. Parotid masses: evaluation, analysis, and current management. Laryngoscope 1988;98:99- 105.
 • 8. Arda HN, Tuncel Ü, İkincioğulları A, Yılmaz YF, Ünal A. Parotis kitleleri ve tedavi yaklaşımımız. K.B.B. ve BBC Dergisi 2002;10:48-51.
 • 9. Ball A, Thomas JM. Malignant Tumours of The Major Salivary Glands. In: Normon JED. Mcgurk (Eds). Salivary Glands Diseases, Disorders And Surgery. Mosby-Wolfe. Barcelona. 1995:173-196.
 • 10. Çuhruk Ç, Saatçi MR, Demireller A, Vural E. Parotis malign tümörleri hakkında gözlemlerimiz ve tedavi prensiplerimiz. Türk Otolarengoloji Arsivi 1995;33:212-222.
 • 11. Hanna EYN, Suen JY. Malignant tumors of the salivary glands. In: Myers EN, Suen JY, Myers JN, Hanna EYN, editors. Cancer of the head and neck. 4th ed. Philadelphia: Saunders. 2003:475-510.
 • 12. Mra Z, Komisar A, Blaugrund M. Functional facial nerve weakness after surgery for benign parotid tumors: a multivariate statistical analysis. Head and Neck 1993;15:147- 152.
 • 13. Rodriguez MA. Benign parotid tumors: a 24-year experience. J Surg Oncol 1991;46:159-161.
 • 14. Satar B, Gerek M, Yetişer S, et al. Major tükrük bezi tü- mörleri: 93 olgunun analizi. T Klin K B B 2001;1:123-128.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.