FUAT KORKMAZER
(Muş Alparslan Üni.,Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Yönetimi)
Ali AKSOY
(İnönü Üni., İİBF,İşletme Bölümü)
Yıl: 2017Cilt: 17Sayı: 2ISSN: 1303-0493 / 2148-4929Sayfa Aralığı: 821 - 833Türkçe

42 6
HERZBERG’İN HİJYEN FAKTÖRLERİNİN ÇALIŞANLARIN İŞTEN AYRILMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Örgütleri oluşturmak, oldukça zor ve maliyetli bir durumdur. Bu zorlukları ortadan kaldırmak ve maliyetleri azaltmak çalışanların, işlerinden tatmin olmalarına bağlıdır. Motivasyondaki amaç; çalışanların daha verimli çalışmalarını, istek ve arzularını artırmayı sağlamaktır. Kalıplaşmış motivasyon araçlarını kullanmak her zaman olumlu performans sağlayamayabilir. Bu nedenle, günün şartlarına ve çalışanların ihtiyaçlarına göre farklı motivasyon araçlarını sunmak gerekir. Herzberg, iş yerinde hijyen etmenlerin belli bir düzeyin altına düşmemesi gerektiğini vurgulamaktadır. Belli bir düzeyin altına düşmesi, çalışanın işinden, çevresinden, işletmeden, mesai arkadaşlarından ve amirlerinden sıkılmasına ve devamsızlık, hastalık ve işten ayrılmasına neden olabilmektedir. Bu araştırmada Herzberg'in Hijyen faktörlerinin çalışanların işten ayrılma niyetleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu amaçla Muş ilinde Kamu sektörü ve Özel sektörde faaliyet gösteren eğitim kurumlarında çalışan 132 kişinin görüşleri değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda Herzberg'in Hijyen faktörleri ile çalışanların işten ayrılma niyetleri arasında negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.