Zeynep OZTURK INAL
(Department of Obstetrics and Gynecology, Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey)
Hasan Ali İNAL
(Department of Obstetrics and Gynecology, Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey)
İlknur KÜÇÜKOSMANOĞLU
(Department of Pathology, Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey)
HASAN KÜÇÜKKENDİRCİ
(Department of Public Health, Necmettin Erbakan University School of Medicine, Konya, Turkey)
Yıl: 2017Cilt: 49Sayı: 1ISSN: 1308-8734 / 1308-8742Sayfa Aralığı: 44 - 47İngilizce

151 4
Assessment of Endometrial Sampling and Histopathological Results: Analysis of 4,247 Cases
Amaç: Bu çalışmada kliniğimizde endometrial örnekleme yapılan olgularda endikasyonlar ile histopatolojik sonuçlar arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde Ocak 2010 - Ekim 2016 yılları arasında başvuran ve obstetrik dışı jinekolojik endikasyonlar nedeni ile endometrial örnekleme yapılan 4,247 olgunun verileri Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği ve Patoloji Kliniği arşiv kayıtlarından retrospektif olarak taranarak değerlendirildi. Bulgular: Olguların yaş ortalaması 46,8+8,22 olup en sık endikasyon menometroraji-menoraji (%70,66) iken en az servikal polip (%1,34) idi. Endometriyal biyopsi sonucu proliferatif-sekretuar endometriyum (%63,62) en sık atipili basit hiperplazi (%1,13) en az histopatolojik sonuç olarak tespit edildi. Endometriyum kanseri postmenaposal kanama ya da endometriyal kalınlık grubunda daha fazla oranda gözlendi (%23,11). Biyopsi yapılan olguların %52,18%'ne histerektomi ameliyatı yapılmıştı. Histerektomi sonucu proliferatif-sekretuar endometriyum (%59,52) en sık atipili basit hiperplazi (%1,13) en az histopatolojik sonuç olarak tespit edildi.Sonuç: Postmenapozal kanama ya da endometrial kalınlık artışı olan olgularda endometriyal değerlendirmeyi takiben örnekleme yapılması uygunken, çalışmamız sonuçlarına göre diğer endikasyonlarda rutin olarak endometrial biyopsi tercih edilmemelidir
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.