Aslıhan KÜÇÜKER
(Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, Ankara)
Hüseyin BAYRAM
(Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, Ankara)
Hüseyin Ünsal ERÇELİK
(Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, Ankara)
Muhammet Fethi SAĞLAM
(Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, Ankara)
Kemal Eşref ERDOĞAN
(Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, Ankara)
Mecit GÖKÇİMEN
(Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, Ankara)
Abdülkadir BİLGİÇ
(Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, Ankara)
Murat CANYİĞİT
(Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Ankara)
NEVZAT ERDİL
(İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, Malatya)
Erol ŞENER
(Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, Ankara)
Yıl: 2016Cilt: 6Sayı: 2ISSN: 2146-409XSayfa Aralığı: 94 - 99Türkçe

38 6
Derin Ven Trombozunda Tam Kan Sayımı Parametrelerinin Biyobelirteç Olarak Değerlendirilmesi
Amaç: Tromboembolik hastalığı gösteren laboratuvar markerları yaygın bir şekilde araştırılmaktadır. Ancak yalnızca venöz tromboemboli tanısını destekleyecek veya dışlayacak bir serum biyobelirteci henüz yoktur. Bu çalışmada, derin ven trombozu (DVT) olan hastalarda ve normal populasyonda, tam kan sayımı parametreleri açısından mevcut olabilecek farklılıklar araştırılmıştır.Yöntem: Aralık 2012 ile Aralık 2013 tarihleri arasında toplam 399 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar 2 gruba ayrıldı. Tüm hastalarda tam kan sayımı ve alt extremite venöz Doppler ultrasonografi sonuçları analiz edilmiştir. Grup 1, ultrasonografik olarak tanı konmuş DVT olan 134 hastayı içerirken, Grup 2, alt ekstremite venöz Doppler ultrasonografi normal olan 265 hastayı içermektedir. Tam kan sayımı parametrelerinden beyaz kan hücresi (WBC), kırmızı kan hücresi (RBC), trombosit sayıları, hemoglobin ve hematokrit değerleri, nötrofil, lenfosit ve monosit sayıları, nötrofil/lenfosit oranı (NLR), kırmızı kan hücresi dağılım hacmi (RDW), ortalama eritrosit hacmi (MCV), ortalama trombosit hacmi (MPV) ve MPV/trombosit oranı hesaplandı ve iki grup arasında istatiksel olarak karşılaştırıldı.Bulgular: Ortalama yaş ve cinsiyet oranları gruplar arasında benzerdi. Nötrofil ve lenfosit sayıları, NLR, RBC sayısı, Hb and Htc seviyeleri DVT grubunda istatistiksel anlamlı olarak yüksek saptandı. Yüksek RBC sayısı ve RDW değerinin, DVT için bağımsız risk prediktörleri olduğu belirlendi.Sonuç: Hematolojik parametreleri elde etmek kolay olup, bunlar kişinin DVT riskini belirlemede ve DVT' nun proflaktik tedavisinde yardımcı olabilirler.( Sakarya Tıp Dergisi 2016, 6(2):94-99 )
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Nielsen JD. The incidence of pulmonary embolism during deep vein thrombosis. Phlebology 2013;28(Suppl 1):29-33.
 • 2. Barnes Dm,Wakefield TW,Rectenwald JE.Novel biomarkers associated with deep venous thrombosis: A comprehensive review. Biomarker Insights 2008;3:93-100.
 • 3. Hou H,Ge Z,Ying P,Dai J,Shi D,Xu Z,et al.Biomarkers of deep venous thrombosis. J Thromb Thrombolysis 2012; Oct;34(3):335-46.
 • 4. Meijers JCM,Tekelenburg WLH,Bouma BN,Bertina RM,Rosendaal FR.High levels of coagulation factor XI as a risk factor for venous thrombosis. N Engl J Med 2000;342:696-701.
 • 5. Turpie AG,Chin BS,Lip GY.Venous thromboembolism: pathophysiology, clinical features and prevention. BMJ 2002;325:887-90.
 • 6. Goldhaber SZ. Risk factors for venous thromboembolism.J Am Coll Cardiol 2010;56:1-7.
 • 7. Marik PE.Venous thromboembolism in pregnancy.Clin Chest Med 2010;31:731-740.
 • 8. Martinelli I,De Stefano V,Mannucci PM.Inherited risk factors for venous thromboembolism. Nat Rev Cardiol. 2014 Jan 14. doi: 10.1038/nrcardio.2013.211. [Epub ahead of print] 9. Goldhaber SZ,Bounameaux H.Pulmonary embolism and deep venous thrombosis. Lancet 2012;37(9828):1835-46.
 • 10. Naess IA, Christiansen SC, Romundstad P, Cannegieter SC, Rosendaal FR, Hammerstrøm J., Incidence and mortality of venous thrombosis: a population-based study.J Thromb Haemost 2007 Apr;5(4):692-9.
 • 11. Heit AJ.The Epidemiology of Venous Thromboembolism in the Community. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2008;28:370-372.
 • 12. Tomkowski WZ, Davidson BL, Wisniewska J, Malek G, Kober J, Kuca P et all. Accuracy of compression ultrasound in screening for deep venous thrombosis in acutely ill medical patients. Thromb Haemost 2007 Feb;97(2):191-4.
 • 13. Wakefield TW,Henke PK.The role of inflammation in early and late venous thrombosis:are there clinical implications? Semin Vasc Surg 2005;18(3):118-29.
 • 14. Pabinger I,Ay C. Biomarkers and venous thromboembolism. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2009;29:332-336.
 • 15. Rezende SM, Lijfering WM, Rosendaal FR, and Cannegieter S. Hematological variables and venous thrombosis: red cell distribution width and blood monocytes are associated with an increased risk. Haematologica 2013; 98:xxx doi:10.3324/haematol.2013.083840;ahead of print.
 • 16. Von Brühl ML, Stark K, Steinhart A, Chandraratne S, Konrad I, Lorenz M, et al. Monocytes, neutrophils, and platelets cooperate to initiate and propagate venous thrombosis in mice in vivo. J Exp Med 2012;209(4):819-35.
 • 17. Whelihan MF, Zachary V, Orfeo T, Mann KG. Prothrombin activation in blood coagulation: the erythrocyte contribution to thrombin generation. Blood 2012;120(18):3837-3845.
 • 18. LoPresti R,Ferrara F,Canino B,Montana M,Caimi G.Deep venous thrombosis: leukocyte rheology at baseline and after in vitro activation. Haemostasis. 2000;30(4):168- 73.
 • 19. Schaub RG, Simmons CA, Koets MH, Romano PJ 2nd, Stewart GJ. Early events in the formation of a venous thrombus following local trauma and stasis. Lab Invest 1984; 51(2): 218–224.
 • 20. Stoffel N, Rysler C, Buser A, Gratwohl A, Tsakiris DA, Stern M. Leukocyte count and risk of thrombosis in patients undergoing haematopoietic stem cell transplantation or intensive chemotherapy. Thromb Haemost 2010;103(6):1228–1232.
 • 21. Horne BD, Anderson JL, John JM, Weaver A, Bair TL, Jensen KR, et al. Which white blood cell subtypes predict increased cardiovascular risk? J Am Coll Cardiol 2005;45:1638-43.
 • 22. Gibson PH, Croal BL, Cuthbertson BH, Small GR, Ifezulike AI, Gibson G, et al. Preoperative neutrophil-lymphocyte ratio and outcome from coronary artery bypass grafting. Am Heart J 2007;154:995-1002.
 • 23. Papa A, Emdin M, Passino C, Michelassi C, Battaglia D, Cocci F.Predictive value of elevated neutrophil-lymphocyte ratio on cardiac mortality in patients with stable coronary artery disease.Clin Chim Acta 2008;395(1-2):27-31.
 • 24. Ünal EU, Durukan AB, Özen A, Kubat E, Kocabeyoğlu SS, Yurdakök O, Durukan E, Birincioğlu CL. Neutrophil/ lymphocyte ratio as a mortality predictor following coronary artery bypass graft surgery. Türk Göğüs Kalp Damar 2013;21(3):588-593.
 • 25. Bakirci EM,Topcu S,Kalkan K,Tanboga IH,Borekci A,Sevimli S,Acikel M. The Role of the Nonspecific Inflammatory Markers in Determining the Anatomic Extent of Venous Thromboembolism. Clin Appl Thromb Hemost 2013 Jun
 • 27. [Epub ahead of print]
 • 26. Gagnon DR,Zhang TJ,Brand FN,Kannel WB.Hematocrit and the risk of cardiovascular disease-the Framingham study: A34-year follow-up. Am Heart J 1994;127(3):674-82.
 • 27. Vaya A, Suescun M.Hemorheological parameters as independent predictors of venous thromboembolism. Clinical Hemorheology and Microcirculation 2013;53:131- 141.
 • 28. Braekkan SK,Mathiesen EB,Njolstad I,Wilsgaard T,Hansen JB.Hematocrit and risk of venous thromboembolism in general population.The Tromso study. Haematologica 2010;95(2):270-275.
 • 29. Zöller B, Melander O, Svensson P, Engström G. Red cell distribution width and risk for venous thromboembolism: A population-based cohort study. Thromb Res 2013 Dec 15. pii: S0049-3848(13)00599-9. doi: 10.1016/j. thromres.2013.12.013. [Epub ahead of print]

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.