MAHMUT HAKKI AKIN
(Necmettin Erbakan Üniversitesi)
FARUK KARAARSLAN
(Erciyes Üniversitesi)
Yıl: 2016Cilt: 2Sayı: 48ISSN: 1304-8864Sayfa Aralığı: 41 - 58Türkçe

133 0
ÇAĞDAŞ ISLÂM DÜŞÜNCESINDE ALIYA IZZETBEGOVIÇ
Bosna Hersek eski Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç aynı zamanda çağdaş İslâm düşüncesine özgün katkılar sunmuş bir düşünürdür. İslâm dünyasının meselelerine odaklanmış ve üçüncü yol anlayışına bağlı olarak bir İslâmî yeniden doğuş üzerine düşünceler geliştirmiştir. İslâm'ı maneviyatçılık ve materyalizmin dışındaki tek alternatif olarak kabul eden İzzetbegoviç, İslâm dünyasının Müslüman toplumlardaki tutucu gelenekselcilik ile İslâm'ı reddeden modernist anlayış arasında bir kriz yaşadığını iddia etmiştir. Onun çağdaş İslâm düşüncesine katkıları, özellikle bu krizi tanımlama ve aşma konusunda dikkate değerdir
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
  • AKIN, Mahmut H. (2014), “Aliya İzzetbegoviç’in Entelektüel Mirası”, Özgürlük Mücadelecisi ve İslam Düşünürü Aliya İzzetbegoviç, (Der. Mahmut H. Akın, Faruk Karaarslan), İstanbul: Pınar Yayınları.
  • İZZETBEGOVİÇ, Aliya (2003a), Doğu ve Batı Arasında İslam, (Çev. Salih Şaban), İstanbul: Nehir Yayınları.
  • İZZETBEGOVİÇ, Aliya, (2003b). Tarihe Tanıklığım, (Çev. Alev Erkilet, Ahmet Demirhan, Hanife Öz), İstanbul: Klasik Yayınları.
  • İZZETBEGOVİÇ, Aliya, (2005). Özgürlüğe Kaçışım: Zindandan Notlar, (Çev. Hasan Tuncay Başoğlu), İstanbul: Klasik Yayınları.
  • İZZETBEGOVİÇ, Aliya, (2007). İslam Deklarasyonu ve İslami Yeniden Doğuşun Sorunları, (Çev. Rahman Ademi), İstanbul: Fide Yayınları.
  • KARAARSLAN, Faruk (2014). “Aliya İzzetbegoviç’in Hayatı ve Bosna Mücadelesi” Özgürlük Mücadelecisi ve İslam Düşünürü Aliya İzzetbegoviç, (Der. Mahmut H. Akın, Faruk Karaarslan), İstanbul: Pınar Yayınları.
  • NEIMARLIJA, Hilmo, (2010). “Üçüncü Yol Tezi”, Uluslararası Aliya İzzetbegoviç Sempozyumu (11-12 Ekim 2008), İstanbul: Bağcılar Belediyesi Kültür Yayınları, s. 151-156.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.