EMİRE AYBÜKE ERDUR
(Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Mücahid YILDIRIM
(Selçuk Üniversitesi)
MEHMET AKIN
(Selçuk Üniversitesi)
Yıl: 2017Cilt: 4Sayı: 3ISSN: 2148-7529 / 2148-7529Sayfa Aralığı: 128 - 133Türkçe

146 4
Ortodontik braketlerin bağlanmasında kendinden pürüzlendirmeli adeziv sistemlerin bağlanma dayanımlarının karşılaştırılması
Bu in vitro çalışmanın amacı kendinden pürüzlendirmeli (self-etch) adeziv sistemlerin bağlanma dayanımlarının karşılaştırılmasıdır. Gereç ve Yöntemler: Bu araştırmada, çekilmiş 100 tane insan üçüncü mandibular molar dişi rastgele 5 gruba ayrıldı (n=20). Her dişe, mezio-bukkal ve disto-bukkal yüzeylerinde olacak şekilde üst birinci premolar braketleri yapıştırıldı (kontrol ve deney grubu). Tüm gruplarda, rastgele seçilen kontrol yüzeyleri total etch sistem ile bondlandı. Deney grubunda, bonding ajanı olarak Grup I'de Transbond Plus SEP (3M Unitek, Monrovia, California, USA); Grup II'de Clearfil S3 Bond Plus (Kuraray Medical, Tokyo, Japan); Grup III'de Clearfil S3 Bond (Kuraray Medical, Tokyo, Japan); Grup IV'de Ortho Solo (Ormco Glendora, California, USA); Grup V'de AdheSE (Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein) kullanıldı. Braketleme sonrası dişler 24 saat 37° C distile suda bekletilip, termal siklus cihazında yapılan 5000 tur sonrasında, hızı 1 mm/dk olan universal test cihazında shear testi yapıldı. İstatistiksel değerlendirme tek yönlü varyans analizi ve Tukey testleri ile yapıldı. Bulgular: İstatistiksel analizler self etch sistemlerin total etch sisteme göre azalan bağlanma dayanımları arasında anlamlı bir fark olduğunu gösterdi (P<0.05). Grup II (%30,1) en az bağlanma dayanımı kaybına sahip olmakla beraber Grup I (%31,95) ile arasında anlamlı bir farklılık gözlenmedi. Grup III'ün (%36,65) bağlanma dayanımı kaybı Grup V'e (%40,3) göre daha düşük bulundu. Grup IV (%49,5) ise diğer gruplara göre en fazla bağlanma dayanımı kaybı gösterdi. Sonuç: Total etch sistem ile yapıştırılan braketlerin bağlanma dayanıklılıkları self etch sistemlerinkine göre daha iyidir. Ancak bazı firmaların ürettiği self etch sistemler klinik olarak memnun edici bağlanma dayanımı göstermektedir.
Fen > Diş Hekimliği > Diş Hekimliği
Fen > Tıp > Tıbbi Araştırmalar Deneysel
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Barbosa VL, Almeida MA, Chevitarese O, Keith O. Direct bonding to porcelain. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1995; 107: 159-64.
 • 2. Gange P. The evolution of bonding in orthodontics. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2015; 147: 56-63.
 • 3. Katona TR, Long RW. Effect of loading mode on bond strength of orthodontic brackets bonded with 2 systems. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2006; 129: 60-4.
 • 4. Lehman R, Davidson C, Dujisters P. In vitro studies on susceptibility of enamel to caries attack after orthodontic bonding procedures. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1996; 110: 590-7.
 • 5. Hosein I, Sherriff M, Ireland AJ. Enamel loss during bonding, debonding, and clean up with use of a selfetching primer. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2004; 126: 717-24.
 • 6. Vicente A, Bravo LA, Romero M. Influence of a nonrinse conditioner on the bond strength of brackets bonded with a resin adhesive system. Angle Orthod 2005; 75: 400-5.
 • 7. Cal-Neto JP, Mendes-Miguel JA. Scanning electron microscopy evaluation of the bonding mechanism of a self-etching primer on enamel. Angle Orthod 2006; 76: 132-6.
 • 8. Grubisa HS, Heo G, Raboud D, Glover KE, Major PW. An evaluation and comparison of orthodontic bracket bond strengths achieved with self-etching primer. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2004; 126: 213-9.
 • 9. Bishara SE, Ajlouni R, Laffoon JF, Warren JJ. Comparison of shear bond strength of two self-etch primer/adhesive systems. Angle Orthod 2006; 76: 123-6.
 • 10.Scougall Vilchis RJ, Yamamoto S, Kitai N, Yamamoto K. Shear bond strength of orthodontic brackets bonded with different self-etching adhesives. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2009; 136: 425-30.
 • 11.Bishara SE, Gordan VV, VonWald L, Olson ME. Effect of an acidic primer on shear bond strength of orthodontic brackets. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1998; 114: 243-7.
 • 12.Bishara SE, VonWald L, Laffoon JF, Warren JJ. Effect of a self-etch primer/adhesive on the shear bond strength of orthodontic brackets. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2001; 119: 621-4.
 • 13.Eminkahyagil N, Arman A, Cetinsahin A, Karabulut E. Effect of resin-removal methods on enamel and shear bond strength of rebonded brackets. Angle Orthod 2006; 76: 314-21.
 • 14.Cehreli ZC, Altay N. Effects of a nonrinse conditioner and 17% ethylenediaminetetraacetic acid on the etch pattern of intact human permanent enamel. Angle Orthod 2000; 70: 22-7.
 • 15.Scougall-Vilchis RJ, Yamamoto S, Kitai N, Hotta M, Yamamoto K. Shear bond strength of a new fluoridereleasing orthodontic adhesive. Dent Mater J 2007; 26: 45-51.
 • 16.Al Shamsi A, Cunningham JL, Lamey PJ, Lynch E. Shear bond strength and residual adhesive after orthodontic bracket debonding. Angle Orthod 2006;76:694-9.
 • 17.Bishara SE, Oonsombat C, Ajlouni R, Laffoon JF. Comparison of the shear bond strength of 2 self-etch primer/adhesive systems. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2004;125:348-50.
 • 16. Al Shamsi A, Cunningham JL, Lamey PJ, Lynch E. Shear bond strength and residual adhesive after orthodontic bracket debonding. Angle Orthod 2006; 76: 694-9.
 • 17. Bishara SE, Oonsombat C, Ajlouni R, Laffoon JF. Comparison of the shear bond strength of 2 self-etch primer/adhesive systems. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2004; 125: 348-50.
 • 18. Scougall-Vilchis RJ, Ohashi S, Yamamoto K. Effects of 6 self-etching primers on shear bond strength of orthodontic brackets. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2009; 135: 424.e1-7.
 • 19. Lill DJ, Lindauer SJ, Tufekci E, Shroff B. Importance of pumice prophylaxis for bonding with self-etch primer. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2008; 133: 423-6.
 • 20. Burgess AM, Sherriff M, Ireland AJ. Self-etching primers: is prophylactic pumicing necessary? A randomized clinical trial. Angle Orthod 2006; 76: 114-8.
 • 21. Cal-Neto JP, Miguel JA, Zanella E. Effect of a self-etching primer on shear bond strength of adhesive precoated brackets in vivo. Angle Orthod 2006; 76: 127-31.
 • 22. Vicente A, Bravo LA, Romero M, Ortı´z AJ, Canteras M. Effects of 3 adhesion promoters on the shear bond strength of orthodontic brackets: an in-vitro study.Am J Orthod Dentofacial Orthop 2006; 129: 390-5.
 • 23. Pus MD, Way DC. Enamel loss due to orthodontic bonding with filled and unfilled resins using various clean-up techniques. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 1980; 77: 269-83.
 • 24. Lehman R, Davidson C, Dujisters P. In vitro studies on susceptibility of enamel to caries attack after orthodontic bonding procedures. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 1996; 110: 590-7.
 • 25. Retief DH. Failure at the adhesive-etched enamel interface. J Oral Rehabil 1974; 1: 265- 84.
 • 26. Gillis I, Redlich M. The effect of different porcelain conditioning techniques on shear bond strength of stainless steel brackets. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1998; 114: 387-92.
 • 27. Bourke BM, Rock WP. Factors affecting the shear bond strength of orthodontic brackets to porcelain. Br J Orthod 1999; 26: 285-90.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.