Kobi’lerin İhracat Piyasalarında Karşılaştığı Sorunlara İlişkin Algıları: Gaziantep’teki Kobi’ler Üzerine Bir Araştırma

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Yıl: 2017Cilt: 6Sayı: 5ISSN: 2147-1185Sayfa Aralığı: 2691 - 2709
Türkçe
Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) dünya ve Türkiye piyasalarında üretimden istihdama kadar birçok makroekonomik değişkende önemli ağırlığa sahip olduğu bilinmektedir. Ekonomik yönden bu kadar önemli olan KOBİ'lerin ihracat açısından beklenen performansı gösteremediği görülmektedir. İhracat piyasalarında son yıllarda yaşanılan küresel rekabet, KOBİ'leri kapasite ve inovatif eksikliklerinden dolayı olumsuz yönde etkilemektedir. Bu çalışmada firmaların çeşitli demografik değişkenlerinin İhracat Sorunları Algısı Ölçeğinin alt boyutları olan Pazarla İlgili Genel Bilgilere, Yurtdışı Talep Koşullarına ve İhracat Maliyetine etkisi Çoklu Regresyon Analizi ile test edilmiştir. Bu kapsamda oluşturulan hipotezler Gaziantep'te faaliyet gösteren ve ihracat yapan 112 KOBİ üzerinde uygulanmıştır. Elde edilen bulgular firmaların demografik değişkenlerinin İhracat Sorunları Algısı Ölçeğinin alt boyutları üzerinde etkili olduğunu ortaya koymaktadır
The Perceptıons of Problems Encountered in Export Markets of Smes: A Research on Gazıantep's Smes
It is known that small and medium sized enterprises have a key importance in various macroeconomic variables from production to employment in the world and Turkish markets, It is seen that SMES, which are so important in terms of the economic view, can not display expected performance from the point of exports. Global competition in the export markets in recent years has been affecting SMES negatively due to their capacity and innovative deficiencies. In this study, the effects of various demographic variables of the firm on General Information About Market, Foreign Demand Conditions and Export Cost, which are the subscales of the Export Problems Perception Scale, were tested by Multiple Regression Analysis. Findings reveal that the demographic variables of the firms have an effect on the subscales of the Perception of Export Problems Scale

  • Sosyal > Tarih
Dergi
Araştırma Makalesi
Bibliyografik
  • Seçiniz

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.