Mehmet ÖZ
(Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Yozgat)
ENVER AHMET DEMİR
(Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Hatay)
Hasan Serdar GERGERLİOĞLU
(Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Konya)
KISMET ESRA NURULLAHOĞLU ATALIK
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Konya)
FATMA HÜMEYRA YERLİKAYA AYDEMİR
(Boş)
Yıl: 2017Cilt: 27Sayı: 1ISSN: 2602-3741Sayfa Aralığı: 28 - 32Türkçe

183 6
Hipotalamik-hipofizer-adrenal aks üzerine sisplatin ve kurkuminin etkileri
Amaç: Son yıllarda zerdeçaldaki aktif polifenol olan kurkumininsisplatin içeren kemoterapi rejimlerinde sinerjistik bir role sahip olduğunu gösteren bilgiler artmaktadır. Kurkuminin güvenli bir adjuvan olduğunu göstermek için söz konusu ajanların sistemik etkileşimlerinin araştırılması gerektiğinden bu polifenolünsisplatin uygulanan sıçanlarda hipotalamik-hipofizer-adrenal (HPA) aksa etkilerinin incelemesi amaçlandı.Gereç ve Yöntem: Toplamda 34 erkek Wistar sıçan kontrol (n=7), sisplatin (n=10), kurkumin(n=7) ve sisplatin + kurkumin (n=10) olmak üzere dört gruba ayrıldı. Sisplatin ve kurkumin gruplarındaki sıçanlara 5 hafta süresince (sırasıyla) 5 mg/kg/hafta, i.p. sisplatin ve 300 mg/kg/gün, p.o. kurkumin uygulandı. Sisplatin + kurkumin grubu aynı dozlarda hem sisplatin hem kurkumin aldı. Kontrol grubuna yalnızca taşıyıcı (fizyolojik salin ve mısır yağı) verildi. Hayvanlar adrenokortikotropik hormon (ACTH) ve kortikosteron (CORT) ölçümleri için kan elde etmek maksadıyla eksanguine edildi. Beyin çıkarıldı ve hipokampal dokuda mineralokortikoid (MR) ve glukokortikoid (GR) reseptörleri belirlendi. Analizler ELISA yöntemiyle gerçekleştirildi.Bulgular: Sisplatin ve kurkumin tedavilerinin araştırılan parametreleri bozmadığını bulduk (p>0.05). Ayrıca, kurkumin ve sisplatinin birlikte uygulanmasının kontrollere kıyasla ACTH ve CORT'un plazma konsantrasyonları ile hipokampal MR ve GR seviyelerini değiştirmediğini gözlendi (p>0.05).Sonuç: Sonuçlarımıza göre tek başına veya kombine halde sisplatin ve kurkumin tedavisi HPA aksını etkilememektedir.
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Lebwohl D, Canetta R. Clinical development of platinum complexes in cancer therapy: an historical perspective and an update. Eur J Cancer 1998;34:1522-34.
 • 2. Wang G, Reed E, Li QQ. Molecular basis of cellular response to cisplatin chemotherapy in non-small cell lung cancer (Review). Oncology Reports 2004;12:955-65.
 • 3. Im GJ, Chang J, Lee S, Choi J, Jung HH, Lee HM, et al. Protective role of edaravone against cisplatin-induced ototoxicity in an auditory cell line. Hearing Res 2015;330:113-8.
 • 4. Jamshidzadeh A, Heidari R, Golzar T, Derakhshanfar A. Effect of Eisenia foetida Extract against Cisplatin-Induced Kidney Injury in Rats. J Diet Suppl 2016;13:551-9.
 • 5. Ateyya H, Yosef H, Nader MA. Ameliorative effect of trimetazidine on cisplatin-induced hepatotoxicity in rats. Can J Physiol Pharmacol 2015;19:1-6.
 • 6. Oz M, Nurullahoglu Atalik KE, Yerlikaya FH, Demir EA. Curcumin alleviates cisplatin-induced learning and memory impairments. Neurobiol Learn Mem 2015;123:43-9.
 • 7. Yin HL, Wang YL, Li J F, et al. Effects of curcumin on hippocampal expression of NgR and axonal regeneration in Abeta-induced cognitive disorder rats. Genetics and molecular research : GMR. 2014;13:2039-47.
 • 8. Sandur SK, Pandey MK, Sung B, Ahn KS, Murakami A, Sethi G, et al. Curcumin, demethoxycurcumin, bisdemethoxycurcumin, tetrahydrocurcumin and turmerones differentially regulate anti-inflammatory and anti-proliferative responses through a ROS-independent mechanism. Carcinogenesis. 2007;28:1765-73.
 • 9. Anand P, Sundaram C, Jhurani S, Kunnumakkara AB, Aggarwal BB. Curcumin and cancer: an "old-age" disease with an "age-old" solution. Cancer Letters 2008;267:133-64.
 • 10. Waseem M, Pandey P, Tomar B, Raisuddin S, Parvez S. Ameliorative action of curcumin in cisplatin-mediated hepatotoxicity: an in vivo study in Wistar rats. Arch Med Res 2014;45:462-8.
 • 11. Sidhu GS, Mani H, Gaddipati JP, et al. Curcumin enhances wound healing in streptozotocin induced diabetic rats and genetically diabetic mice. Wound repair and regeneration : official publication of the Wound Healing Society [and] the European Tissue Repair Society 1999;7:362-74.
 • 12. Wang Z, Zhang Q, Yuan L, et al. The effects of curcumin on depressive-like behavior in mice after lipopolysaccharide administration. Behav Brain Res 2014;274:282-90.
 • 13. Imbaby S, Ewais M, Essawy S, Farag N. Cardioprotective effects of curcumin and nebivolol against doxorubicin-induced cardiac toxicity in rats. Hum Exp Toxicol 2014;33:800- 13.
 • 14. Mishra S, Palanivelu K. The effect of curcumin (turmeric) on Alzheimer's disease: An overview. Ann Indian Acad Neurol 2008;11:13-9.
 • 15. Lowry OH, Rosebrough NJ, Farr AL, Randall RJ. Protein measurement with the Folin phenol reagent. The Journal of biological chemistry. 1951;193:265-75.
 • 16. Erken HA, Koc ER, Yazici H, Yay A, Onder GO, Sarici SF. Selenium partially prevents cisplatin-induced neurotoxicity: a preliminary study. Neurotoxicology 2014;42:71-5.
 • 17. Ugur S, Ulu R, Dogukan A, Gurel A, Yigit IP, Gozel N, et al. The renoprotective effect of curcumin in cisplatin-induced nephrotoxicity. Renal Failure 2015;37:332-6.
 • 18. Ehlert U, Gaab J, Heinrichs M. Psychoneuroendocrinological contributions to the etiology of depression, posttraumatic stress disorder, and stress-related bodily disorders: the role of the hypothalamus-pituitary-adrenal axis. Biological Psychology 2001;57:141-52.
 • 19. Weaver IC, La Plante P, Weaver S, et al. Early environmental regulation of hippocampal glucocorticoid receptor gene expression: characterization of intracellular mediators and potential genomic target sites. Mol Cell Endocrinol 2001;185:205-18.
 • 20. de Kloet ER, Joels M, Holsboer F. Stress and the brain: from adaptation to disease. Nature reviews Neuroscience 2005;6:463-75.
 • 21. Kellendonk C, Gass P, Kretz O, Schutz G, Tronche F. Corticosteroid receptors in the brain: gene targeting studies. Brain Res Bull 2002;57:73-83.
 • 22. van Haarst AD, Oitzl MS, de Kloet ER. Facilitation of feedback inhibition through blockade of glucocorticoid receptors in the hippocampus. Neurocheem Res 1997;22:1323-8.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.