AYŞE ERGİN ÜNAL
(* Yrd. Doç. Ömer Halisdemir Üniversitesi İİBF Bankacılıkve Finas, El-mek: ayseergin.@ohu.edu.tr)
Aslıhan NAKİBOĞLU
(c. Ömer Halisdemir Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü)
Yıl: 2016Cilt: 11Sayı: 21ISSN: 1308-2140 / 1308-2140Sayfa Aralığı: 521 - 550Türkçe

196 11
“YENİ NORMAL “ DÜŞÜNCEDE ÇİN EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ
Dünya tarihinde ekonomi dünyasında ve iş yaşamında birçokfarklılıklar, teknolojik ilerlemeler ve politik dengelerde değişiklikler meydana gelmiştir. Bu değişikliklerden bir tanesi de 2003 yılında iktisadi yaşamda Yeni Normal olarak tanımlanan süreç olmuştur. Yeni Normal kavramı iktisatçı ve iş dünyasındaki aktörlerce farklı şekillerde tanımlanmıştır. Uzun süreli durgunluk dönemi, çoklu dengelerin oluşabildiği bir süreç, az büyüyen ekonomik geçiş, uzun süreli periyodda sıfır faiz gibi tanımlar bunlardan bir kaçı olurken, yeni normal kabul edilebilirin yanında farklı değişimlereistinaden bilinen fazla sayıda doğru ve kuralların değişimine yönelik bir yapının ortaya çıkması ile genelde ekonomi, özelde iş ile rekabetin yeni kurallarını belirlemeyi hedefleyen bir kavram olarak nitelendirilmektedir. Küresel ekonomik sistemde yaşananbu tür birçokgelişme yeni normal sürecin başlaması ve yeni normal değerlerin belirlenmesi konusunda ayrıca önem arz etmektedir. Bu bağlamda 21. yüzyıl dünyanın en fazla tartışılan ve en fazla işlenen konularından biriside Çin’de yaşanan iktisadi gelişme olmuştur.Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi ABD nin son yıllardaki gerileme süreci ve çinin kaydettiği iktisadi gelişme süreci olmuştur. Dünyanın hacim açısından en büyük 2.ekonomisi olan çin son yıllarda oldukça önemli bir yapısal değişim sürecine girmiştir.ve bu süreç Çin cumhurbaşkanı Xİ Jinpingin mayıs ayında yaptığı açıklamadada ilk kez net bir şekilde tanım buan yeni normal dönemi olmuştur.Yeni normal olarak tanımlanan bu süreçte, düşük bir büyüme seviyesi, ve sürdürülebilir bir iktisadi performans, cari işlemler hesabı gerilemesi, GDP içinde tüketim payının artması ve gelir dağılımınındurmadan artmaya başladığı görülmektedir.Bu sürecin anahtar kelimeleri olarak üretim faktörleri pazarındaki değişiklikler, işgücü piyasasında ortaya çıkan işgücü kıtlığı, hızlı ücret artışı, düşük ekonomik büyüme hızı, ve yeni denge ekonomik yapısı, ekonomik gelişmenin yeni normal olarak tanımlanan sürecin anahtar kelimeleri olarak kullanılmışlardır.Çindeki iktisatçılar bu dönüşümde demografik dönüşüm, işgücü hareketliliği, yatırımların yavaşlaması, artan kamu borçları, Bölgesel farklılıklar...vb bu dönüşümün meydana gelmesinde önemli unsurlar olarak görülmektedir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Amighini, Alessia (ISPI Unıversity Piemante Orientale Chinas Economic Growth. Heading To A ‘New Normal’.
 • Ateş, M. Rauf, (2005), Yeni Normal: İş Dünyasında Ayakta Kalmanın Yolları, Sistem Yayıncılık, İstanbul.
 • Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası (BTSO), (2016), Çin Ülke Raporu, (çevrimiçi),
 • Capıtal, (2003), “Yeni Normale Alışma Zamanı, ” (çevrimiçi), http: //www.capital.com.tr/gelecektrendler/%E2%80%9Cyeni-normal%E2%80%9De-alisma-zamani-haberdetay-1238, Erişim Tarihi: 04.09.2016.
 • Çalık, Ümit, (2011), “Çin Ekonomisi(Mao ve Mao Sonrası Dönem)”, Liberal Düşünce, Sayı 64, ss. 185-206.
 • Eğilmez, Mahfi, (2015), “Ekonomi Politikasının Evrimi”, (çevrimiçi), http: //www.mahfiegilmez.com/2015/11/turkiyenin-yeni-normalleri.html, Erişim Tarihi: 04.09.2016
 • Ekrem, Erkin, (2011), Çin’in Orta Asya Politikaları: Rapor, SFN Televizyon Tanıtım Tasarım Yayıncılık, Yayın No: 04, Ankara.
 • Gündal, Burçak, (2015), “Çin Ekonomisinin Yapısal Dönüşümü”, Anemon; Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 2.
 • http: //www.btso.org.tr/?page=databank/countryreport.asp, Erişim Tarihi: 21.09.2016.
 • Justin Yi Fun Lin Lunchean Addres, China And The Global Economy
 • Örmeci, Ozan, (2011) 21.Yüzyılda ADD-Çin Rekabeti, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Ağustos, Sayı: 29
 • Özdaşlı Esme, (2015)Çin in ipek yolu projesi ve küresel etkileri, Turkısh Studies International Periodical fort he languages, Literature And History of Turkısh or turkic Volume 10/14 fall 2015
 • Saray, Mehmet Ozan, Gökdemir, Levent, (2006), “Çin Ekonomisinin Büyüme Aşamaları (1978- 2005)”, Journal of Yasar University, 2(7), 681-686.
 • Seray, Mehmet Ozan, Gökdemir, Levent, Çin Ekonomisinin Büyüme Aşamaları (1978-2005), Journal Of Yaşar Üniversiyt Http: //Joy. Yaasar..Edu. Tr.
 • Setav, Org, Küreselleşme sürecinde Türkiye Çin ekonomik İlişkileri Altay Atlı –Sadık Unay.Haziran -2014 sayı 96
 • SPUTNIKNEWS, (2013), ‘Yeni Normal’ ne demek? (çevrimiçi), http: //tr.sputniknews.com/rsfmradio.com/2013_11_26/Yeni-normal-ne-, Erişim Tarihi: 03.09.2016.
 • Şimşek, Mevlüdiye, (2006), “Değişen Dünya Koşullarında Çin Halk Cumhuriyeti ve Dış Ticaret Bakımından Türkiye-Çin Arasında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 26.
 • TUSİAD Ekonomik Araştırmalar Bölümü, (2016), 2016 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi, Yayın No: TÜSİAD-T/2016-02/574, İstanbul.
 • Üstün, Ayhan ve Büyüksekban, Eray, (2016), “Uluslararası Vergilendirmede Yeni Normal Arayışı: Vergi Danışmanlarının Değişen Rolü”, (çevrimiçi), https: //home.kpmg.com/.../tr-sorumluvergicilik-ayhan-ustun-eray-buyuksekban.pdf, Erişim Tarihi: 07.09.2016.
 • Yiping Huang, Cai Mfang, Peng Xu And Gou Qin (3)( The New Normal Of Chinese Development S. 35
 • YOA, Yong, A New Normal But With Robust Growth; China’s Growth Prospects İnthe Next 10 Years, Dean, National School Of Development, Peking University
 • 2015 de Çinin Yeni Büyüme Motoru: Hizmet Sektörü, 2016/03/02, 12.09.2016 S.1 tr.chinaembassy.org/tur/xwdt/t1344589.htm
 • Cahit Uyanık İle Ekonomi Ve Yaşam Çin 2016 Yılında Dünyayı Yeni Bir Ekonomik Krize Sürükleyecek mi ? Cahituyanik.blogspot.com.tr./2016/02/cin-2016-yilinda-dünyayi-yenibir.htlm)
 • Http: //Tesam Org, Tr. /Çin –Raporu

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.