MESUT ŞEKER
(Dicle Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, Diyarbakır)
MEHMET SİRAÇ ÖZERDEM
(Dicle Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, Diyarbakır)
Yıl: 2017Cilt: 8Sayı: 3ISSN: 1309-8640 / 2146-4391Sayfa Aralığı: 547 - 554Türkçe

119 4
İyi – kötü koku uyartılarının EEG aktivitesine etkisinin Welch metodu ile incelenmesi
Görsel, işitsel ve koku gibi dış uyaranların beynin elektriksel aktivitesi üzerinde etkileri olduğu bilinmektedir. Görsel ve işitsel öğelere çalışmalarda oldukça yer verilmesine karşın daha karmaşık bir yapıya sahip olan koku uyartısının merkezi sinir sistemi üzerindeki etkileri pek az bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı iyi-kötü kokuların Elektroansefalografi (EEG) sinyallerindeki dalgalanmaları nasıl etkilediğini incelemek ve beyin aktivitesi üzerinde nasıl değişimler oluşturduğunu gözlemlemektir. Çalışmada kullanılan EEG verileri 14 kanallı EMOTIV EPOC başlığı ile 6 kişinin gözler kapalı konumdayken 8 farklı koku (4 iyi- 4 kötü) kullanılarak alınmıştır. Başlığın içindeki filtreler aracılığı ile önişleme tabi tutulmuş halde alınan koku verilerinin Welch yöntemi kullanılarak güç spektrum yoğunluk grafikleri her kanal için ayrı ayrı incelenmiştir.Yapılan analizler neticesinde kokulara ait verilerin tüm bant içerisindeki bağıl gücünün yaklaşık %50-70’ını delta bandının oluşturduğu ve yoğunluğun küçük bant frekansında biriktiği görülmüştür. Genel anlamda iyi kokular yüksek bant gücünde salınım gösterirken, kötü kokular daha düşük seviyede salınım gerçekleştirmişlerdir. Veriye ait 14 kanal incelendiğinde genel olarak beyin kabuğunda bir asimetri (cortical asymmetry) olduğu görülmektedir. Kokunun subjektif bir kavram olduğu, aynı kokunun her kişide her zaman aynı etkiyi göstermediği anlaşılmaktadır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Zhou, D., Lebel, C., Evans, A., Bealieu, C., (2013). Cortical thickness asymmetry from childhood to older adulthood, Neuroimage, 83:66-74.
 • Sutton, S., Davidson, R., (1997). Prefrontal brain asymmetry: A biological substrate of the behavioral approach and inhibition systems, Psychological Science 8, 3, 20.
 • Nitschake, W., (1998). The puzzle of regional brain activity in and anxiety: the importance of subtypes and comorbidity, Cognition and Emotion 12, 3, 421-447.
 • Gotlib, I., (1998). EEG alpha asymmetry, depression and cognitive functioning, Cognition & Emotion, 12, 3, 449-478.
 • Chen, D., Dalton, P., (2005). The effect of emotion and personality on olfactory perception, Chemical Senses 30, 4, 345.
 • Buck, L., Axel, R., (1991). A novel multigene family may encode odorant receptors: a molecular basis for odor recognition, Cell, 65(1):175-87.
 • Kroupi, E., Vesin, J.M., Ebrahimi, T., (2015). Subject-indepenent odor pleasantness classification using brain and peripheral signals, IEEE Transaction on Affective Computing, sf. 422-434.
 • Kroupi, E., Yazdani, A., Vesin, J.M., Ebrahimi, T., (2014). EEG correlates of pleasant and unpleasant odor perception, ACM Transactions on Multimedia Computing Communications and Applications, vol. 1, Makale No. 13.
 • Lawless, H., Engen, T., (1977). Associations to odors: Interference, mnemonic and verbal labelling, Journal of Experimental Psychology: Human learning and memory, vol. 3, no 1, sf. 52.
 • Brauchli, P., Rüeg P.B., Etzweiler, F., Zeier, H., (1995). Electrocortical and autonomic alteration by administration of of a pleasant and an unpleasant odor, Chem Senses, 20:505-515.
 • Lorig, T.S., Schwartz G.E., (1988). Brain and odor: I. Alteration of human EEG by odor administration, Psychobiology, 16: 281-284.
 • Barresi, M., Cuirleo, R., Giacoppo, S., (2012). Evaluation of olfactory dysfunction in neurodegenerative diseases, J Neurol Sci., 323:16- 24.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.