SERCAN DOĞAN
(Konya Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği, 42250, Konya, Türkiye)
MUAMMER ÖZGÖREN
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendsiliği Bölümü, Konya, Türkiye)
ABDULKERİM OKBAZ
(Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye)
BEŞİR ŞAHİN
(Çukurova Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Adana, Türkiye)
HÜSEYİN AKILLI
(Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Adana, Türkiye)
Yıl: 2018Cilt: 33Sayı: 3ISSN: 1300-1884 / 1304-4915Sayfa Aralığı: 1123 - 1133Türkçe

187 2
Serbest yüzey ve bir küre art izi arasındaki etkileşimlerin araştırılması
Bu çalışma, küre çapına göre tarif edilen Reynolds sayısının 2,5x103 ve 1x104 aralığında farklı daldırmayükseklikleri için açık bir su kanalında serbest su yüzeyi ve kürenin art izi bölgesi arasındaki akış yapısıetkileşimini sunmaktadır. Anlık ve zaman ortalaması alınmış hız alanı, akım çizgisi topolojisi, girdaplar vehız konturları gibi akış modellerini göstermek için Parçacık Görüntülemeli Hız ölçme (PIV) ve boyagörselleştirme teknikleri uygulanmıştır. Küre, serbest yüzeye kısmen daldırılma konumundan serbestyüzeyden iki küre çapı kadar aşağı doğru çeşitli daldırma konumlarına 0,25 h/D 3,0 aralığındasabitlenmiştir. Daldırma oranı, küre alt kolunun serbest yüzey ile olan mesafesinin küre çapına oranı olaraktanımlanmıştır. Kürenin yerleştirildiği konumlara bağlı olarak, art izi bölgesinin özellikleri üç farklı akışolayı sergilemiştir. Bunlar; daldırma oranı 0,25 h/D 1,0 aralığı için üniform akış bölgesi ve serbest yüzeyarasındaki kısıtlı bir art izi bölgesi, daldırma oranı 1,25 h/D 2,0 aralığı için serbest yüzey etkisinden dolayısimetrik olmayan akış modelleri ve daldırma oranı 2,5 h/D 3,0 aralığı için simetrik akış yapıları olaraksınıflandırılmıştır. Akış fiziği açısından bahsedilen akış yapıları için daha detaylı sonuçlar karşılaştırılmalıolarak sunulmuş ve yorumlanmıştır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Zhao H., Liu X., Li D., Wei A., Luo K., Fan J., Vortex dynamics of a sphere wake in proximity to a Wall, Int. J. Multiphase Flow, 79, 88-106, 2016.
 • Zafer B., Coşgun F., Aeroacoustics investigation of unsteady incompressible cavity flow, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 31 (3), 665-675, 2016.
 • Aküzüm M., Aygün C., The effect of shape factor on the drag coefficient of spin stabilized bullets by experimental and numerical analyses, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 31 (2), 255-262, 2016.
 • Tunçer O., Kahraman S., Kaynaroğlu B., Investigation of flow past a swirl vane with the PIV technique, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 31 (4), 833-838, 2016.
 • Zhu C., Liang, S. C., Fan L.-S., Particle wake effects on the drag force of an interactive particle, Int. J. Multiphase Flow, 20 (1), 117-129, 1994.
 • Reichl P. J., Hourigan K., Thompson M. C., Flow Past a Cylinder Close to a Free Surface, J. Fluid Mech., 533, 269-296, 2005.
 • Miyata H., Shikazono N., Kani M., Forces on a circular cylinder advancing steadily beneath the free-surface, Ocean Eng., 17 (1-2), 81–104, 1990.
 • Yu D., Tryggvason G., The free surface signature of unsteady two dimensional vortex flows, J. Fluid Mech., 218, 547–572, 1990.
 • Fornberg B., Steady viscous flow past a circular cylinder up to Reynolds number 600, J. Comput. Phys, 61 (2), 297-320, 1985.
 • Triantafyllou G.S., Dimas A.A., Interaction of twodimensional separated flows with a free surface at low Froude numbers, Phys. Fluids, 1 (11), 1813–1821, 1989.
 • Triantafyllou G.S., Dimas A.A., The low Froude number wake of floating blufjf objects, Internal Report MITSG89-5, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts, 1989.
 • Doğan S., Küre serbest yüzey etkileşimiyle oluşan akış yapısı ve kontrolünün deneysel incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Selçuk Üniversitesi, Konya, 2013.
 • Ozgoren M., Flow Structure in the Downstream of Square and Circular Cylinders, Flow Meas. Instrum, 17 (4), 225-235, 2006.
 • Ozgoren M., Dogan S., Okbaz A., Sahin B., Akilli H., Comparison of Flow Characteristics of Different Sphere Geometries Under the Free Surface Effect, EPJ Web of Conferences, 45 (01022), 1-10, 2013.
 • Ozgoren M., Dogan S., Okbaz A., Sahin B., Akilli H., Passive Control of Flow Structure Interaction between a Sphere and Free-Surface, EPJ Web of Conferences, 25 (01065), 1-16, 2012.
 • Jang II Y., Lee S. J., PIV analysis of near-wake behind a sphere at a subcritical Reynolds number, Exp. Fluids, 44 (6), 905-914, 2008.
 • Yun G., Kim D., Choi H., Vortical structures behind a sphere at subcritical Reynolds numbers, Phys Fluids, 18 (1), 2006.
 • Hassanzadeh R., Şahin B., Özgören M., Large eddy simulation of free surface effects on the wake structures downstream of a spherical body, Ocean Eng., 54, 213– 222, 2012.
 • Sheridan J., Lin J.C., Rockwell D., Flow past a cylinder close to a free surface, J. Fluid Mech., 330, 1–30, 1997.
 • Hoyt J.W., Sellin R.H.J., A comparison of the tracer and PIV results in visualizing water flow around a cylinder close to the free surface, Exps. Fluids, 28 (3), 261–265, 2000.
 • Sheridan J., Lin J.C., Rockwell D., Metastable states of a cylinder wake adjacent to a free surface, Phys. Fluids, 7 (9), 2099–2101, 1995.
 • Sakamoto H., Haniu H., A study on vortex shedding from spheres in a uniform flow, J Fluids Eng., 112, 386– 392, 1990.
 • Nakamura I., Steady Wake behind a Sphere, Phys Fluids, 19 (1), 5–8, 1976.
 • Taneda S., Experimental Investigation of Vortex Streets, J. Phys. Soc. Jpn., 20 (9), 1714-1721, 1965.
 • Achenbach E., Vortex shedding from spheres, J. Fluid Mech., 62 (2), 209-221, 1974.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.