BİLSEV İNCE
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
PEMBE OLTULU
(Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Patoloji, Konya, Türkiye)
Mehmet Emin Cem YILDIRIM
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümü, Konya, Türkiye)
MEHMET DADACI
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümü, Konya, Türkiye)
MEHMET UYAR
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
Recep AYDIN
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
Yıl: 2017Cilt: 33Sayı: 3ISSN: 1017-6616 / 2149-8059Sayfa Aralığı: 50 - 53Türkçe

170 0
Üst Kol İnceltilmesinde Ultrasonik Liposakşın ile Konvansiyonel Liposakşının Etkinliklerinin Karşılaştırılması
Vücut şekillendirme cerrahisinde ultrason yardımlı liposakşın kullanımının konvansiyonel liposakşına göre daha az kan kaybı yarattığı ve daha fazla cilt kontraksiyonu oluşturduğu iddia edilmesine karşın kol sarkıklığının tedavisinde ultrasonik liposakşın ile konvansiyonel liposakşının etkinliklerinin karşılaştırılmasıyla ilgili bir çalışmaya rastlamadık. Bu çalışmada, kol sarkıklarının tedavisinde ultrasonik liposakşın ile konvansiyonel liposakşın tedavilerinin etkinlikleri ile komplikasyonlarının ve kanama miktarlarının karşılaştırılması amaçlandı. 2012-2016 tarihleri arasında kolda sarkma şikayetiyle başvuran ve liposakşın ile tedavi edilen 20 hasta çalışmaya dahil edildi. Çalışmada, ultrasonik liposakşın (Grup 1; n:10) ve konvansiyonel liposakşın (Grup 2: n:10) yapılanlar olarak ayrıldı. Hastada nekroz olması major komplikasyon, seroma, hematom, asimetri ve deride pürüz olması ise minör komplikasyon olarak tanımlandı. Ameliyat bitiminde ve ameliyat sonrası 1. yıl sonunda her iki gruptaki hastaların her iki kolunun en kalın olduğu yerler tekrar ölçüldü. Her hasta için intraoperatif lipoaspiratlarından 5 ml örnek alındı. Örnekler hematoksilen eozin ile boyandı ve birim alandaki eritrosit sayıları belirlendi. Grup 1’de hastaların 4’ü Triceps Deri Klasifikasyonuna göre Tip 2, 3’ü Tip 3, 3’ü Tip 4 olarak tespit edildi. Grup 2’de hastaların ise 3’ü Tip 2, 3’ü Tip 3 ve 4’ü Tip 4’tü. Hastaların ortalama kol çevreleri Grup 1’de 36 cm (minimum 32 - maksimum 40), Grup 2’de ise 35 cm (minimum 31 - maksimum 39) olarak tespit edildi. Ameliyat bitiminde hastaların ortalama kol çevresi Grup 1’de 31 cm (minimum 28 - maksimum 32) iken Grup 2’de 32 cm (minimum 28 - maksimum 33) olarak ölçüldü. Ameliyat sonrası 1. yıl sonunda Grup 1’de ortalama kol çevresi 30 cm’e düştü, Grup 2’de ise 31.8 cm idi. Grup 2’de cm2’de hesaplanan eritrosit sayısı 40’lık büyütmede (HPF: high power field) ortalama 50-60/1HPF iken Grup 1’de bu değer 20/1HPF olarak hesaplandı. Her iki grup hastalarının ameliyat öncesi kol kalınlıkları ortalaması benzer olmasına karşın, ameliyat sonrası Grup 1’deki hastaların ortalama kol kalınlıkları Grup 2’ye göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha azdı (p<0.05). Yine alınan lipoaspiratta birim alanda görülen eritrosit sayısı Grup 1’de Grup 2’ye göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha azdı (p<0.05). Çalışmada, kol sarkması tedavisinde uygun hasta seçimi sonrası ultrasonik liposakşının daha fazla cilt kontraksiyonu yapabildiği tespit edildi. Bu endikasyon da kullanımında konvansiyonel liposakşına kıyasla daha az sarkma ile daha iyi görünüm elde edilebilir.
Fen > Tıp > Anestezi
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 14. Topaz M. Long-term possible hazardous effects of ultrasonically assisted lipoplasty. Plast Reconstr Surg 1998;102:280–3.
 • 13. Doida Y, Brayman AA, Miller MW. Modest enhancement of ultrasound-induced mutations in V79 cells in vitro. Ultrasound Med Biol 1992;18:465–9. 

 • 12. Katz BE, Bruck MC, Felsenfeld L, Frew KE. Power liposuction: a report on complications. Dermatol Surg 2003;29:925–7.
 • 11. Rao RB, Ely SF, Hoffman RS. Death related to liposuction. N Engl J Med 1999;340:1471–5.

 • 10. Cedidi CC, Berger A. Severe abdominal wall necrosis after ultrasound-assisted liposuction. Aesthetic Plast Surg 2002;26:20–2.
 • 9. Havoonjian HH, Luftman DB, Menaker GM, Moy RL. External ultrasonic tumescent liposuction. A preliminary study. Dermatol Surg 1997;23:1201–6.
 • 7. Blondeel PN, Derks D, Roche N, Van Landuyt KH, Monstrey SJ. The effect of ultrasound-assisted liposuction and conventional liposuction on the perforator vessels in the lower abdominal wall. Br J Plast Surg Aesthet Surg J 2013;33:1154–66.
 • 6. Fodor PB, Watson J. Personal experience with ultrasound-assisted lipoplasti: a pilot study comparinf ultrasound-assisted lipoplasty with traditional lipoplasty. Plast Reconstr Surg 1998;101:1103e16.
 • 5. Duncan DI. Nonexcisional tissue tightening: creating skin surface area reduction during abdominal liposuction by adding radiofrequency heating. Aesthet Surg J 2013;33:1154–66.
 • 4. Paul M, Mulholland RS. A new approach for adipose tissue treatment and body contouring using radiofrequency-assisted liposuction. Aesth Plast Surg 2009;83:687–94.
 • 3. DiBernado BE. Randomized, blinded, split abdomen study evaluating skin shrinkage and skin tightening in laser-assisted liposuction versus liposuction control. Aesth Surg J 2010;30:593–602. 

 • 2. Nagy MW, Vanek PF Jr. A multicenter, prospective, randomized, single-blind, controlled clinical trial comparing VASER-assisted lipoplasty and suction-assisted lipoplasty. Plast Reconstr Surg 2012;129:681e–9e.
 • 1. Chia CT, Theodorou SJ, Hoyos AE, Pitman GH. Radiofrequency-Assisted liposuction compared with aggressive superficial, subdermal liposuction of the arms: A bilateral quantitative comparison. Plast Reconstr Surg Glob Open 2015;3(7):e459.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.