MEHMET BOYACI
(Dr. Öğretmen-MEB,)
Yıl: 2016Cilt: 11Sayı: 3ISSN: 1308-2140 / 1308-2140Sayfa Aralığı: 573 - 588Türkçe

101 2
PSİKOEĞİTSEL MÜDAHALE PROGRAMININ OKUL ÖNCESİ (60-72 AY) ÇOCUKLARIN SALDIRGAN DAVRANIŞLARINA ETKİSİ
Bu çalışmanın amacı, araştırmacı tarafından uygulanan Psikoeğitsel Müdahale Programı'nın okul öncesi eğitim alan 6 yaş grubu (60-72 ay) çocukların ilişkisel ve fiziksel saldırganlık davranışları üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırmada öntest, sontest ve izleme testi kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma, Ankara ili Etimesgut ilçesindeki bir okulun anasınıfı öğrencilerinin katılımı ile 2014-2015 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilmiştir. Araştırmada ailelerinden izin alınarak anasınıfına devam eden 19'u deney ve 19'u kontrol grubu olmak üzere toplamda 38 çocukla ve onların öğretmenleriyle çalışılmıştır. Araştırmada veriler Okul Öncesi Sosyal Davranış Ölçeği-Öğretmen Formu ve Çocuk Bilgi Formu kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma kapsamında saldırgan davranışları önlemeyi amaçlayan Psikoeğitsel Müdahale Programı geliştirilmiştir. Verilerin analizinde çözümlenmesinde Mann Whitney U testi ve Wilcoxon İşaretli Sıralar testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, deney ve kontrol gruplarının ilişkisel saldırganlık ve fiziksel saldırganlık sontest puanları karşılaştırıldığında deney grubu lehine manidar bir fark olduğu görülmüştür. Deney grubunu oluşturan çocukların ilişkisel ve fiziksel saldırganlık öntest ve sontest puanları arasında manidar bir fark olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca araştırmacı tarafından geliştirilen Psikoeğitsel Müdahale Programı'nın kalıcılığının uygulamadan üç ay sonra da devam ettiği görülmüştür. Araştırmadan elde edilen bulgular, deney grubuna uygulanan programın katılımcıların ilişkisel ve fiziksel saldırganlık düzeylerinde azalmaya neden olduğunu ve bu etkinin kalıcılığının üç ay sonra yapılan izleme ölçümlerinde korunduğunu göstermektedir. Sonuç bölümünde ise araştırmadan elde edilen bulgular ışığında alandaki uygulayıcılara ve araştırmacılara yönelik önerilerde bulunulmuştur
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.