GURBET ÖRÇEN
(Dicle Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Diyarbakır, Türkiye)
Yıl: 2018Cilt: 9Sayı: 2ISSN: 1309-8640 / 2146-4391Sayfa Aralığı: 753 - 763Türkçe

159 0
Bindirme bağlantılı kompozitlerin hasar davranışları üzerinde sıcak suyun etkisi
Bu çalışmada örgülü cam fiber takviyeli epoksi kompozitlerin hasar davranışları üzerinde sıcak suyun etkisideneysel olarak araştırılmıştır. Tek ve çift tesirli bindirme bağlantısı yapılmış kompozit numuneler, odasıcaklığındaki musluk suyu ile 50 0 C sıcaklıktaki musluk suyunun içerisinde 7 gün ve 21 gün süre ilebekletilmiştir. Bekleme süresi sonunda numunelerin nem emilim oranları, maksimum hasar yük değerleri vehasar tipleri tespit edilerek, kendi içinde karşılaştırılması yapılmıştır.Yapılan çalışmada, suda bekleme zamanı ve suyun sıcaklık derecesi arttığı zaman numunelerin nem emilimoranlarının arttığı ancak maksimum hasar yük değerlerinin düştüğü tespit edilmiştir. Ayrıca çift tesirlibindirme bağlantılı numunelerden elde edilen nem emilim miktarlarının ve maksimum hasar yükdeğerlerinin daha yüksek olduğu deneysel olarak elde edilmiştir. Oda sıcaklığındaki musluk suyunda 7 günboyunca bekletilen çift tesirli bindirme bağlantılı numunelerin nem emilim miktarlarının, aynı sürede, aynışartlarda bekletilen tek tesirli bindirme bağlantılı numunelerin nem emilim miktarlarına göre %251.6oranında artış sağladığı ölçülmüştür. Bunun yanında tek tesirli bindirme bağlantılı numunelerin 50 0 Csıcaklıktaki musluk suyunun içerisinde 21 gün bekletildikten sonra elde edilen maksimum hasar yükdeğerlerinin aynı şartlarda ve sürede bekletilen çift tesirli bindirme bağlantılı numunelerden elde edilenmaksimum hasar yük değerlerine göre %104.05 oranında düşük olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca beklemesüresi sonunda numunelerden elde edilen hasar tiplerinin genellikle kuru numunelerden elde edilen hasartipleriyle benzer olduğu görülmüştür.
DergiDerlemeErişime Açık
 • Akderya T., Kemiklioglu U., Sayman O., (2016). Effects of thermal ageing and impact loading on tensile properties of adhesively bonded fibre/epoxy composite joints, Composites Part B 95, 117-122.
 • Campilho R.D.S.G., Moura M.F.S.F., Domingues J.J.M.S.,(2009). Numerical prediction on the tensile residual strength of repaired CFRP under different geometric changes, International Journal of Adhesion & Adhesives 29, 195– 205.
 • Campilho R.D.S.G., Moura M.F.S.F., Domingues J.J.M.S., (2005). Modelling single and double-lap repairs on composite materials, Composites Science and Technology 65, 1948–1958.
 • Her S.C., Chao M., (2011). Adhesively Bonded Patch Repair of Composite Laminates, Journal of Adhesion Science and Technology 25, 2569– 2585
 • Liu X., Wang G.,(2007). Progressive failure analysis of bonded composite repairs. Composite Structures 81, 331-340
 • Ouinas D., Bouiadjra B.B., Serier B., Bekkouche M. S., (2007). Comparison of the effectiveness of boron /epoxy and graphite /epoxy patches for repaired crack semanating from a semicircular notchedge, Composite Structures 80, 514–522.
 • Ouinas D., Sahnoune M., Bebderdouche N., Bouiadjdjra B.B. (2009). Stress İntensity Factor Analysis for Notched Cracked Structure Repaired by Composite Patching, Materials and Design 30, 2302–2308.
 • Soykok I.F., (2015). Degradation of single lap adhesively bonded composite joints due to hot water ageing. The Journal of Adhesion. http://dx.doi.org/10.1080/00218464.2015.1076340.
 • Toudeshky,H. H., Mohammadi B.,(2009). Mixed- mode numerical and experimental fatigue crack growth analyses of thick aluminium panels repaired with composite patches, Composite Structures 91. 1–8.
 • Toudeshky,H.H., Mohammadi B., Daghyani H.R., (2006). Mixed-mode fracture analysis of aluminium repaired panels using composite patches, Composites Science and Technology 66, 188–198.
 • Toudeshky, H.H.,(2006). Effects of Composite Patches on Fatigue Crack Propagation of Single- side Repaired Aluminum Panels, Composite Structures 7, 243–251.
 • Tsouvalis N.G., Mirisiotis L.S., (2007). Experimental investigation of the static Behaviour of a Hole Drilled Steel Plate Reinforced with a Composite Patch, Strain 44, Issue 2 , Version of Record online: 6 AUG 2007
 • Turan K., Örçen G., (2017). Failure analysis of adhesive-patch repaired edge-notched composite plates, The Journal of Adhesion, 93:4, 328-341, DOI: 10.1080/00218464.2015.1116984.
 • Walker S.P., (2003). Thermal effect on the compressive behavior of IM7/PET15 laminates, Fourteenth International Conference on Composite Materials, July 14-18, San Diego, CA.
 • Zhang F., Wang H.P., Hicks C., Yang X., Carlson B.E., Zhou Q., (2013). Experimental study of initial strengths and hygrothermal degradation of adhesive joints between thin aluminum and steel substrates, International Journal of Adhesion and Adhesives 43,14–25.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.