KEREM SÜTÇÜ
(Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Diyarbakır, Türkiye)
Yıl: 2018Cilt: 9Sayı: 2ISSN: 1309-8640 / 2146-4391Sayfa Aralığı: 829 - 836Türkçe

71 0
Gama ile ışınlanmış amantadin hidroklorürde oluşan serbest radikallerin simülasyon metoduyla incelenmesi
Bu çalışmada, gama ile ışınlanmış amantadin hidroklorür numunesinde oluşan serbest radikallerin kimyasalyapıları simülasyon programı kullanılarak elektron paramanyetik rezonans (EPR) spektroskopisi yöntemiyleincelenmiştir. Spektruma iki radikal türünden katkı geldiği düşünülerek radikaller; radikal I (–ĊHCH- ) veradikal II (–ĊH- ) olarak etiketlenmiştir. Işınlama sonrasında oluşan paramanyetik türlerin radyasyonduyarlılığını belirlemek maksadıyla, amantadin hidroklorür numunesine gama ışınları 1, 4, 7, 10 ve 15 kGydozlarında oda sıcaklığında uygulanmıştır. Gama ışınına maruz kalmış olan amantadin hidroklorürnumunesinin deneysel spektrumları incelendiğinde, merkezde güçlü bir sinyal (I 2 ) ile bu güçlü sinyalin sol(I 1 ) ve sağ tarafında (I 3 ) zayıf sinyaller belirgin bir biçimde tespit edilmiştir. Işınlanmış numunenin doz-cevap eğrilerini tanımlayan en yakın matematiksel denklemler belirlenmiştir. Absorbe edilen radyasyondozuyla sinyal şiddetleri arasındaki korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Işınlama işleminin, numuneninraf ömrüne etkisini incelemek maksadıyla EPR sinyallerinin değişimi belirli aralıklarla oda sıcaklığındakaydedilmiştir. Kaydedilen spektrumlar incelendiğinde 150. gün sonunda bile tüm sinyallerin gözlenebildiğibelirlenmiştir. Mikrodalga gücünün bir fonksiyonu olarak, sinyal şiddetleri, 295 Kelvin sıcaklığında 0.01 ile100 mW aralığında incelenmiştir. Gama ışınlaması ile indüklenen numunenin düşük ve yüksek sıcaklıktakispektrumları kaydedilerek tepeden-tepeye sinyal şiddetleri ile serbest radikallerin sıcaklığa bağlıduyarlılıkları belirlenmiştir. Ayrıca, radikalin spektroskopik yarılma çarpanı (g) ve aşırı ince yapı sabitleride hesaplanmıştır.
DergiDerlemeErişime Açık
 • Ambroż, H. B., Kornacka, E. M., Marciniec, B., Przybytniak, G., (2002). Radical decay in irradiated drugs:Flutamide, ifosfamide, Journal of radioanalytical and nuclear chemistry, 254, 293- 298.
 • Ambroz, H.B., Kornacka, E.M., Marciniec, B., Ogrodowczyk, M., Przybytniak, G.K., (2000). EPR study of free radicals in some drugs γ-irradiated in the solid state, Radiation Physics and Chemistry, 58, 357-366.
 • Aydaş, C., Polat, M., Korkmaz, M., (2008). Identification and dosimetric features of γ- irradiated cefadroxil by electron spin resonance, Radiation Physics and Chemistry, 77, 79-86.
 • Basly, J.P., Basly, I., Bernard, M., (1998). Electron spin resonance identification of irradiated ascorbic acid: dosimetry and influence of powder fineness, Analytica chimica acta, 372, 373-378.
 • Basly, J.P., Duroux, J.L., Bernard, M., (1996). Radiosterilization dosimetry by ESR spectroscopy application to terbutaline, International journal of pharmaceutics, 142, 247-249.
 • Basly, J.P., Longy, I., Bernard, M., (1997). ESR identification of radiosterilized pharmaceuticals: latamoxef and ceftriaxone, International journal of pharmaceutics, 158, 241-245.
 • Basly, J.P., Longy, I., Bernard, M., (1998). Radiosterilization dosimetry by electron-spin resonance spectroscopy: Cefotetan, Analytica chimica acta, 359, 107-113.
 • Çolak, Ş., Korkmaz, M., (2004). Spectroscopic features of radiolytic intermediates induced in gamma irradiated sulfatiazole: an ESR study, International journal of pharmaceutics, 285, 1-11.
 • Diehl, J.F., (2002). Food irradiation—past, present and future. Radiation Physics and Chemistry, 63, 211-215.
 • Gopal, N.G.S., (1977). Radiation sterilization of pharmaceuticals and polymers, Radiation Physics and Chemistry, 12, 35-50.
 • Karakirova, Y., Yordanov, N., (2015). Mannitol as a radiation sensitive material for electron paramagnetic resonance dosimetry, Bulgarian Chemical Communications, 47, 144-148.
 • Köksal, F., Osmanoǧlu, Ş., Kartal, I., Ucun, F., (1997). EPR of gamma irradiated Nα-acetyl L- glutamic acid and Nα-acetyl L-glutamine, Radiation Physics and Chemistry, 49, 537-539.
 • Köseoǧlu, R., Köseoǧlu, E., Köksal, F., (2003). Electron paramagnetic resonance of some γ- irradiated drugs, Applied radiation and isotopes, 58, 63-68.
 • NIH. 2012. Public Electron Paramagnetic Resonance Software Tools, https://www.niehs.nih.gov/research/resources/soft ware/tox-pharm/tools/index.cfm
 • Omara, H.A., Amin, A.S., (2011). Spectrophotometric microdetermination of anti- Parkinsonian and antiviral drug amantadine HCl in pure and in dosage forms, Arabian Journal of Chemistry, 4, 287-292.
 • Osmanoğlu, Y.E., Tokatlı, A., Sütçü, K., Osmanoğlu, Ş., Ucun, F., (2017). Conformational, IR, NMR, and EPR analysis of ifosfamide by density functional theory calculation, Monatshefte für Chemie, 148, 227-236.
 • Polat, M., Korkmaz, M. (2008). Detection of irradiated black tea (Camellia sinensis) and rooibos tea (Aspalathus linearis) by ESR spectroscopy, Food chemistry, 107, 956-961.
 • Polat, M., Korkmaz, M., (2006). Effect of gamma radiation on amlodis and its potential for radiosterilization, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 40, 882-888

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.