ÖZLEM DUĞAN
(Uşak Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü,Uşak, Türkiye)
SALİH GÜRBÜZ
(Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema Televizyon Bölümü, Konya, Türkiye)
Yıl: 2018Cilt: 13Sayı: 26ISSN: 1308-2140 / 1308-2140Sayfa Aralığı: 529 - 546Türkçe

591 11
SURİYELİ SIĞINMACILARIN SOSYAL ENTEGRASYONUNA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacıların sosyal entegrasyonukonusunda çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarla ilgili bulgulararasında Suriyeli sığınmacılarla ilgili büyük bir krizin yaşanmadığı veyerel halkın henüz Suriyelilerle büyük bir sorun yaşamadıkları ortayakonmaktadır. Ancak bazı araştırmalar, çeşitli ekonomik ve sosyalsebeplerden dolayı Suriyeli sığınmacıların yerel halk tarafındanistenmeyen insanlar olarak değerlendirildiğini göstermektedir. Bazıçalışmalarda da Suriyeli sığınmacıların yerel halkın iş olanaklarınıazalttığına, bazı şehirlerde ikinci eş olarak ailelerin yıkılmasına sebepoldukları gibi sosyal ve ekonomik gerekçelerden dolayı yerel halktarafından istenmediğine yönelik bulgulara yer verilmektedir. Ayrıcasığınmacıların eğitim çağındaki çocuklarının çoğunluğunun okulagitmemesi de uyum sağlamadaki sorunlardan biridir. Ancak uyumsağlama hususunda, yerleşilen ülkenin dilinin öğrenilmesinin olumlukatkıları olduğu da yapılan çalışmalarda ortaya konmaktadır. Çünküuyum sürecinde eğitimin ve Türkçe öğrenmenin kolaylaştırıcı bir faktörolduğu bilinmektedir. Bu çalışma yerel yönetimlerin uyum sürecineyönelik sığınmacılar için hangi katkılar sağlamaktadır sorusununyanıtını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu çalışma özelinde KonyaBüyükşehirBelediyesi'ninçalışmalarıincelenmiştir.Çalışmakapsamında Belediye yetkilileri ile yüz yüze görüşülmüştür. Belediyeninimkânlarından yararlanan 10 Suriyeli kadın ile de yüz yüze görüşmegerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda belediyenin uyumsürecinde sığınmacılara katkı sağladığı, Türkçe eğitiminin yanı sıra mesleki kurslar verdiği, Suriyelilerin yerel halk ile kaynaşmasına yöneliketkinlikler gerçekleştirdikleri belirlenmiştir. Suriyeli kadınlar belediyeninkurslarında Türkçe öğrendiklerini ve sosyalleştiklerini ancak komşulukilişkilerini Türkçe öğrenerek geliştiremediklerini, yerel halkın kendilerinehâlâ önyargı ile yaklaştığını ifade etmişlerdir.
Sosyal > Sosyal Çalışma
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.