Mehmet ŞEKER
(Tarım ve Orman Bakanlığı)
İDRİS BEDİRHANOĞLU
(Dicle Üniversitesi)
Yıl: 2019Cilt: 10Sayı: 1ISSN: 1309-8640 / 2146-4391Sayfa Aralığı: 385 - 395Türkçe

106 0
Düşük dayanımlı betona sahip betonarme kısa kolonların kesme etkileri altında davranışlarının incelenmesi
Topraklarının önemli bir bölümü yüksek derecede deprem tehlikesi riskine sahip olan ülkemizde yapı inşaatkusurları da yüksek oranlarda mevcuttur. Deprem sırasında binanın hasar görmesinde etkin rol oynayankusurların başında kısa kolon kesme dayanımı yetersizliği gelmektedir. Bu çalışmada bu tür zayıflıklara sahipkısa kolonlarının davranışları laboratuvarda üretilen temsili numunelerle incelenmiştir. Kolonlarındavranışının adım adım izlenip hasar gelişiminin ne şekilde olduğunu takip edebilmek amacı ile yükleme statikve monotonik artan bir şekilde uygulanmıştır. Sonuç olarak üretilen numunelerin beklendiği gibi kesme hasarıile gevrek bir şekilde göçtüğü görülmüş ve deneyler ile bu tür kısa kolonlar yatay yükler altındaki davranışlarıaçıklanmıştır. Söz konusu kolonlar elde edilen bilgilerin bu tür kolonların güçlendirilmesinde kullanılabileceğidüşünülmektedir.
Fen > Mühendislik > İnşaat Mühendisliği
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
  • Bedirhanoglu, I., (2009). Düşük dayanımlı betona sahip betonarme kolon ve birleşimlerin deprem yükleri altında davranışlarının incelenmesi ve iyileştirilmesi, Doktora tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009, 700 sayfa.
  • Bedirhanoglu, I., Ilki, A., Pujol, S. And Kumbasar, N., (2010). ,Seismic behavior of joints built with plain bars and low-strength concrete”, ACI Struct. J., 107(3), 300-310.
  • Bedirhanoglu, I., (2014). A practical neuro- fuzzy model for estimating modulus of elasticity of concrete, Struct. Eng. Mech., 51(2), 249-265.
  • Furuta, T., Kanakubo, T., and Fukuyama, H. (2003). “Evaluation of shear capacity of RC columns strengthened by continuous fiber”, Proceedings of Sixth International Symposium on FRP Reinforcement for Concrete Structures, Editor: K.H. Tan, National University of Singapore, Singapore, pp. 507- 516.
  • Harmon, T.G., Gould, N.C., Ramakrishnan, S., and Wang, E.H. (2002). “Confined concrete columns subjected to axial load, cyclic shear, and cyclic flexure-part I: analytical models”. ACI Structural Journal, Vol. 99, No. 1, pp 32- 41.
  • A.Ilki, I. Bedirhanoglu, I. H. Basegmez and N. Kumbasar (2006). Shear Retrofit of Low Strength Reinforced Concrete Short Columns with GFRP Composites. Third International Conference on FRP Composites in Civil Engineering (CICE 2006), December 13-15 2006, Miami, Florida, U.S.A. pages: 601-604.
  • Maruyama, K., Nakai, H., Katsuki, F., and Shimomura, T. (2001). “Improvement of shear and ductility of reinforced concrete columns by wrapping of continuous fiber-reinforced polymer sheet”. Advanced Composite Materials, Vol. 10, No. 2-3, pp 119-126.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.