Süreyya BOZKURT
(İstinye Üniversitesi)
ŞULE ÜNAL CANGÜL
(Hacettepe Üniversitesi)
Turan BAYHAN
(Sağlık Bakanlığı)
FATMA GÜMRÜK
(Hacettepe Üniversitesi)
Mualla ÇETİN
(Hacettepe Üniversitesi)
Yıl: 2019Cilt: 52Sayı: 3ISSN: 0304-596X / 2148-7669Sayfa Aralığı: 424 - 431Türkçe

189 0
Çocukluk Çağı Lösemi Tanılı Hastalarda Sitogenetik Anomaliler
GİRİŞ ve AMAÇ: Konvansiyonel sitogenetik analiz, çocukluk çağında görülen akut lenfoblastik lösemi (ALL)ve akut myeloid lösemi (AML) hastalarında hem tanı hem de hastalık seyrinin izlenmesinde oldukça yolgöstericidir. Bazı kromozomal anomaliler spesifik olarak belirli lösemi alt gruplarında görülebilmektedir. Ayrıcahastaların taşıdığı sayısal ve kromozomal anomalilerin bazıları iyi prognoz belirteci iken bazıları da kötüprognoz belirteçleridir. Sunduğumuz bu çalışmada kromozomal anomali tespit edilmiş 10 AML ve 16 ALLolmak üzere toplam 26 pediatrik lösemi hastasının sitogenetik analiz sonuçları ile hastaların klinik parametreleriarasındaki korelasyon araştırıldı.YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastalara ait konvansiyonel analizler, uyarılmamış kemik iliği örneklerinden,Giemsa-tripsin (GTG bantlama) yöntemi ile elde edilmiş metafaz kromozomlarının incelenmesi ile oluşturuldu.BULGULAR: Hem AML hem de ALL hastalarında çeşitli yapısal ve sayısal anomaliler tespit edilmiştir. Buanomaliler literatür ile uyumlu olup, hastaların lösemi tipleri ile de uyumluluk göstermiştir. Komplekskaryotipler AML hasta grubunda, ALL hasta grubundan daha fazla bulunmuştur. Ayrıca 1 ALL ve 2 AML tanılıhastada, nadir olarak görülen kromozomal anomaliler tespit edilmiştir.TARTIŞMA ve SONUÇ: Günümüzde gelişmiş moleküler sitogenetik tekniklerin varlığına rağmen,konvansiyonel sitogenetik analiz halen oldukça önemli bir yere sahiptir.
Fen > Tıp > Hematoloji
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp
Fen > Tıp > Pediatri
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1- Annesley CE, Brown P. Novel agents for the treatment of childhood acute leukemia. Ther Adv Hematol. 2015; 6:61-79.
 • 2- Braoudaki M, Tzortzatou-Stathopoulou F. Clinical cytogenetics in pediatric acute leukemia: an update. Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 2012; 12: 230-7.
 • 3- Seth R, Singh A. Leukemias in Children. Indian J Pediatr. 2015; 82: 817-24.
 • 4- Woo JS, Alberti MO, Tirado CA. Childhood Bacute lymphoblastic leukemia: a genetic update. Exp Hematol Oncol. 2014; 3:16.
 • 5- Inaba H, Greaves M, Mullighan CG. Acute lymphoblastic leukaemia. Lancet. 2013; 381:1943-55.
 • 6- Al-Mulla NA, Chandra P, Khattab M, et al. Childhood acute lymphoblastic leukemia in the Middle East and neighboring countries: a prospective multiinstitutional international collaborative study (CALLME1) by the Middle East Childhood Cancer Alliance (MECCA). Pediatr Blood Cancer. 2014; 61:1403-10.
 • 7- Manola KN. Cytogenetics of pediatric acute myeloid leukemia. Eur J Haematol. 2009; 83: 391-405.
 • 8- Haffer LG, McGowan-Jordan J, Schmid M. ISCN: An International Systemfor Human Cytogenetic Nomenclature. Karger Publisher, 2013
 • 9- Paulsson K, Lilljebjörn H, Biloglav A, et al. The genomic landscape of high hyperdiploid childhood acute lymphoblastic leukemia. Nat Genet. 2015; 47: 672- 6.
 • 10- Kato M, Imamura T, Manabe A, et al. Prognostic impact of gained chromosomes in high hyperdiploid childhood acute lymphoblasticleukaemia: a collaborative retrospective study of the Tokyo Children's Cancer Study Group and Japan Association of Childhood Leukaemia Study. Br J Haematol. 2014; 166: 295-8.
 • 11- Aksu Uzunhan T, Karakaş Z. Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemisi.Çocuk Dergisi. 2012; 12: 6-15.
 • 12- Moorman AV. The clinical relevance of chromosomal and genomic abnormalities in B-cell precursor acute lymphoblastic leukaemia. Blood Rev. 2012; 26: 123-35.
 • 13- Harrison CJ. Targeting signaling pathways in acute lymphoblastic leukemia: new insights. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2013; 2013: 118-25.
 • 14- Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and Haematology. http://atlasgeneticsoncology.org/ 201

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.