Mustafa ÇANAKÇIOĞLU
(Kadir Has Üniversitesi)
Yıl: 2019Cilt: 0Sayı: ICOAEFISSN: 1301-6229 / 2148-0710Sayfa Aralığı: 189 - 208Türkçe

189 0
LOJİSTİK SÜREÇLERDE SORUMLULUK MUHASEBESİ
Gelişen, büyüyen ve rekabet ortamının yoğun olduğu sektörlerde, işletmelerin tek eldenyönetilmesi yerine, yönetimin paylaşılması yani merkezi olmayan yönetimin benimsenmesidaha doğru bir yaklaşımdır. Böylece işletmelerin modern ve dinamik iş ortamındapiyasada ayakta kalabilmeleri organizasyon yapılarındaki örgütsel sorumluluklarınbelirlenmesiyle de ilişkilidir. Bu nedenle, işletmenin amaçlarına uygun olarak kaynakkullanımının doğru bir şekilde yönlendirilmesi, organizasyonda etkin bir planlama, giderve gelirlerin kontrolünün sağlanması, toplam işletme performansının artırabilmesi adınasorumluluk merkezlerinin varlığı daha da önemli hale gelmiştir. Başlangıçta taşıma vedepolama ile sınırlı olan lojistik sektörü, küreselleşmeyle birlikte artan rekabet karşısındasatın alma, üretim ve stok planlaması, elleçleme, ambalajlama ve sipariş işlemegibi faaliyetleri de içerir duruma gelmiştir. Bu çalışmada uluslararası boyutlarda faaliyetgösteren lojistik sektöründe yer alan aktörler ile lojistik süreçlerde meydana gelen akışlartanımlandıktan sonra söz konusu süreçlere göre oluşan 3 parti lojistik firmalarının organizasyonyapısında yer alması gereken sorumluluk merkezlerinin önemi ve fonksiyonu elealınacaktır. Bu kapsam dâhilinde çalışma, lojistik süreçlerde gerçekleşen fonksiyonlarailişkin sorumluluk merkezlerinin tanımlanması ve oluşturulmasına odaklanmıştır.
Sosyal > İş
Sosyal > İşletme Finans
Sosyal > İktisat
Sosyal > İşletme
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.