ELİF AĞAÇAYAK
(Dicle Üniversitesi)
Mustafa YAVUZ
(Diyarbakır Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi)
SENEM YAMAN TUNÇ
(Dicle Üniversitesi)
Gamze AKIN
(Dicle Üniversitesi)
SABAHATTİN ERTUĞRUL
(Dicle Üniversitesi)
ZEYNEP BAYSAL YILDIRIM
(Dicle Üniversitesi)
TALİP GÜL
(Dicle Üniversitesi)
Yıl: 2019Cilt: 46Sayı: 2ISSN: 1300-2945 / 1308-9889Sayfa Aralığı: 299 - 305Türkçe

167 0
Spinal veya Genel Anestezi ile Yapılan Elektif Sezeryanlar ve Anestezi Verilmeyen Normal Doğumların Neonatal Sonuçlarının Karşılaştırılması
Amaç: Bu çalışmada amacımız normal doğum hastalarını kontrol grubu olarak alarak anestezinin fetüs üzerine kısa dönemetkilerini araştırmak, spinal ve genel anestezinin karşılaştırılmasını yapmaktır.Yöntemler: Bu çalışmaya …… Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniğine doğum yapmak için başvurmuş,herhangi bir risk faktörü olmayan 50 normal doğum ve 50 spinal, 50 genel anestezi olmak üzere elektif olarak yapılan sezeryanlardahil edildi. Hastaların yaşları, gravide, pariteleri, gebelik haftaları, doğum kilosu, 1.dakika ve 5.dakika apgarları kaydedildi. Doğumsonrası balon-valv-maske ihtiyacı olan ve yenidoğanın geçici taşipnesi olan bebekler kaydedildi.Bulgular: Çalışmamızda, her iki anestezi tipi ve normal doğum hastaları karşılaştırıldığında 1. dk apgar skorları arasındaistatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktu (p>0.05). 5.dk apgar skorları genel anestezi grubunda spinal anestezi grubuna göreanlamlı olarak daha düşük bulundu (p=0.018). Spinal anestezi grubundaki hastaların 50 (%100)’si, genel anestezi yapılanhastaların 45 (%90)’i, normal doğum yapılan hastaların 48 (%96)’sının 5 dakika apgar skorları>7 üzerinde olup spinal ve genelanestezi grupları arasında anlamlı bir farklılık izlendi (p:0.022).Gruplar arasında balon-valv-maske uygulanması ve yenidoğanın geçici taşipnesi açısından anlamlı bir farklılık izlenmedi (p>0.05).Sonuç: Sonuç olarak spinal anestezi erken dönem neonatal sonuçlar açısından daha iyi olup hangi anestezi yöntemininuygulanacağına her iki yöntemin avantaj ve dezavantajları, hastada mevcut olan patolojiler, operasyonun aciliyeti gibi faktörler,anestezistin deneyimi ve hastanın tercihi göz önünde bulundurularak karar verilmelidir. Genel anestezi yapılma zorunluluğu varsatercih edilecek ilaçlar açısından fetüse depresan etkisi en az olanlar tercih edilmelidir.
Fen > Tıp > Anestezi
Fen > Tıp > Acil Tıp
Fen > Tıp > Tıbbi Araştırmalar Deneysel
Fen > Tıp > Kadın Hastalıkları ve Doğum
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Yegül İ. Obstetride rejyonel analjezi ve anestezi. VI. Uludağ Kış Sempozyumu, Bursa: Kongre Özet Kitabı, 5- 8 Aralık 1996: 80-5.
 • 2. George K. Istaphanous, M.D.; Jennifer Howard, B.S.; Xinyu Nan, B.S.; et all, Comparison of the Neuroapoptotic Properties of Equipotent Anesthetic Concentrations of Desflurane, Isoflurane, or Sevoflurane in Neonatal Mice, Perioperative Medicine, Anesthesiology, 2011, Vol.114, 578-587
 • 3. Saygı Aİ, Özdamar Ö, Gün İ, et all. Comparison of maternal and fetal outcomes among patients undergoing cesarean section under general and spinal anesthesia: a randomized clinical trial. Sao Paulo Med J. 2015 May-Jun; 133: 227-34.
 • 4. Guise, Jeanne-Marie MD, MPH; Denman, Mary Anna MD; Emeis, Cathy PhD, CNM; et all. Vaginal Birth After Cesarean: New Insights on Maternal and Neonatal Outcomes Obstetrics & Gynecology, 2010; 115 ( 6) - p 1267-78.
 • 5. Sener EB, Guldogus F, Karakaya D et al. Comparison of neonatal effects of epidural and general anesthesia for cesarean section. Gynecol Obstet Invest 2003; 55: 41-5.
 • 6. Kattel P, Feto-maternal Outcomes of Emergency Caesarean Section following Residential Posting at Dhading District Hospital. JNMA J Nepal Med Assoc. 2018 Mar-Apr; 56: 587-92.
 • 7. Cyna AM, Dodd J. Clinical update: obstetric anaesthesia. Lancet 2007;370: 640-2.
 • 8. Dagoglu T. Neonatoloji. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi, 1996; 75: 9-16.
 • 9. Sahana KS. Comparison of Apgar score in Neonates: Spinal Versus General Anesthesia for Elective Caesarean Section. Journal of Evolution of Medical and Dental Sciences 2014; 3: 539-44.
 • 10. Lee A, Ngan Kee WD, Gin T. A quantitative, systematic review of randomized controlled trials of ephedrine versus phenylephrine for the management of hypotension du¬ring spinal anesthesia for cesarean delivery. Anesth Analg 2002; 94: 920-6.
 • 11. Petropoulos G, Siristatidis C, Salamalekis E et all. Spinal and epidural versus general anesthesia for elective cesarean section at term: effect on the acidbase status of the mother and newborn. J Matern Fetal Neonatal Med 2003; 13: 260-6.
 • 12. Chen M, McNiff C, Madan J et all. Maternal obesity and neonatal Apgar scores. J Matern Fetal Neonatal Med 2010; 23: 89-9.
 • 13. Mon W, Stewart A, Fernando R. et all. Cardiac output changes with phenylephrine and ephedrine infusions during spinal anesthesia for cesarean section: A randomized, double-blind trial. J Clin Anesth. 2017 Feb;37: 43-8.
 • 14. Petropoulos G, Siristatidis C, Salamalekis E, et all. Spinal and epidural versus general anesthesia for elective cesarean section at term: effect on the acidbase status of the mother and newborn. J Matern Fetal Neonatal Med. 2003 Apr; 13: 260-6.
 • 15. Kavak ZN, Başgül A, Ceyhan N. Short-term outcome of newborn infants: spinal versus general anesthesia for elective cesarean section. A prospective randomized study. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2001; 100: 50- 4.
 • 16. Purtuloğlu T, Özkan S, Teksöz E ve ark. Elektif sezaryen uygulanan olgularda genel ve spinal anestezinin maternal ve fetal etkilerinin karşılaştırılması Gülhane Tıp Dergisi 2008; 50: 91-7.
 • 17. Ozden Omaygenc D, Dogu T, Omaygenc MO, et all. Type of anesthesia affects neonatal wellbeing and frequency of transient tachypnea in electivecesarean sections. J Matern Fetal Neonatal Med. 2015; 28: 568- 72.
 • 18. Reynolds F, Seed PT. Anaesthesia for Caesarean section and neonatal acid-base status: a meta-analysis,, Anaesthesia 2005; 60; 636–53.
 • 19. Karabayırlı S, Keskin EA, Kaya A, et all. Assessment of fetal antioxidant and oxidant status during different anesthesia techniques for elective cesarean sections. 2015; 20: 739-44.
 • 20. Tumukunde J, Lomangisi DD, Davidson O, et all. Effects of propofol versus thiopental on Apgar scores in newborns and peri-operative outcomes of women undergoing emergency cesarean section: a randomized clinical trial. BMC Anesthesiol. 2015; 15: 63-9.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.