HAKAN ÇİNAL
(Atatürk Üniversitesi)
Önder TAN
(İstinye Üniversitesi)
Yıl: 2019Cilt: 46Sayı: 4ISSN: 1300-2945 / 1308-9889Sayfa Aralığı: 667 - 675Türkçe

157 0
Dijital Blok Anestezisi ve Genel Anestezi Yöntemleri İle Yapılan El Parmak Replantasyonlarının Karşılaştırılması
Amaç: Bu çalışmada dijital blok anestezisi (DBA) (Group II) ile genel anestezi (GA) (Group I) altında yapılan el parmakreplantasyonları; ameliyata alınma süresi, iskemi süresi ve ameliyat sonrası sağ kalım yönünden retrospektif olarakkarşılaştırılmıştır. Literatürde DBA altında parmak replantosyonuna ait sadece 2 çalışmaya rastladık. Ancak GA veDBA altında yapılan el parmak replantasyonalarının karşılaştırılmasına dair bir çalışmaya ise literatürde rastlamadık.Yöntemler: Çalışmaya 2005-2014 yılları arasında kliniğimizde metakarpofalangeal (MF) eklem ve distali seviyesindenel parmak replantasyonu veya revaskülarizasyonu yapılan 50 hasta dahil edildi. Hastalar kullanılan anesteziyöntemine göre GA (Grup I) ya da DBA (Grup II) olarak iki gruba ayrıldı. Dijital blok işlemi için yarı-yarıya hazırlanmış1-4 ml epinefrinsiz Lidocaine %2 ve Bupivacaine %0.5 kombinasyonu kullanıldı. Çalışmada, hasta dosyalarından,fotoğraflardan ve kliniğimizde düzenlenen replantasyon izlem formlarından her iki gruptaki hastalara ait demografik,ameliyat ve klinik izlem bilgileri elde edildi.Bulgular: Hiçbir hastada GA ya da DBA’ne bağlı komplikasyon gelişmedi. Grup II'deki hastaların operasyonahazırlanma süreleri daha az bulunmuş, bu da ameliyata diğer gruba göre anlamlı derecede daha erken bir zamandabaşlanmasını sağlamıştır (p=0.048). Grup II'deki parmakların iskemi sürelerinin anlamlı olarak daha kısa olduğu dagözlendi (p=0.003). Acil servise ulaştırılma (p<0.01), ameliyata başlama (p<0.01) ve ameliyat süresi (p<0.01) olmaküzere her üç değişkenin de iskemi süresini anlamlı şekilde etkilediği saptandı. Grup I deki replantasyonlarınbaşarısızlık oranı (% 39.3) Grup II deki başarısızlık oranının (% 19.2) iki katından fazlaydı.Sonuç: DBA, sağladığı ek avantajlar yanında hastanın açlık süresinin dolma ve ameliyathanede beklemezorunluluğunu ortadan kaldırdığı için ameliyata alınma süresini, dolayısıyla iskemi süresini kısaltabilir ve başarıoranlarını artırabilir. Bu nedenle belirlenen koşulları sağlayan olgularda güvenle kullanılabilir.
Fen > Tıp > Anestezi
Fen > Tıp > Acil Tıp
Fen > Tıp > Tıbbi Araştırmalar Deneysel
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.