Mustafa ÇANAKÇIOĞLU
(Kadir Has Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2019Cilt: 19Sayı: 57ISSN: 1307-6639Sayfa Aralığı: 165 - 194Türkçe

224 0
Bağımsız Mali Müşavirlerin Müşteri Seçimine Etki Eden Faktörlerin ve Karar Alternatiflerinin AHP ve MAUT Yöntemleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi: İstanbul Kentine İlişkin Bir Uygulama
Bağımsız Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin (SMMM) güven, doğruluk ve bilgiye dayanan uzunsüreli bir ticari ilişki içerisinde bulunacakları müşterilerinin seçimi sırasında alacakları kararların sonuçlarıaslında sadece bu iki tarafı değil, işletmenin tüm paydaşlarını da etkilemektedir. Mali müşavirlerinverdikleri hizmetlerin çeşitlenmesinden ve karar alma süreçlerine çok sayıda faktör ve değişkeninetki etmesinden dolayı karar alıcıların kişisel tecrübe ve yargılarına bağlı olarak doğru, hızlı vegüvenilir karar almaları son derece zorlaşmıştır. Bu nedenle karar alma süreçleri için sistematik veyapısal bir çerçeve ortaya koymak amacıyla çok kriterli karar verme (ÇKKV) yöntemlerinin kullanılmasıihtiyaç haline gelmiştir.Bu çalışmada Analitik Hiyerarşi Proses (AHP) yöntemi ile birlikte AHP ve Multiple Attribute UtilityTheory (MAUT) yöntemlerinden oluşan hibrid bir model önerilmektedir. Modelde 13 tane seçimkriteri ve 4 tanede karar alternatifi belirlenmiştir. Mali müşavirlerin müşteri seçim kriterleri ve kararalternatifleri için önce AHP yöntemi kullanılarak seçim kriterleri ağırlıklandırılırken, karar noktalarıiçin göreli önem değerleri belirlenmiştir. Modelin ikinci aşamasında AHP yöntemi ile MAUT yöntemininentegre edildiği hibrid bir model kullanılmış, AHP ile seçim kriterleri ağırlıklandırılırken,MAUT yöntemi ile karar alternatiflerinin önem değerleri hesaplanmıştır. Her iki farklı yöntem çerçevesindeelde edilen sonuçlar gözden geçirilmiş, önerilen modelin uygulanabilirliği iki farklı modelçerçevesinde test edilmiştir.
DergiDerlemeErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.