MEHMET SABRİ TOPAK
(İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İşletme Bölümü, İstanbul, Türkiye)
Mustafa ÇANAKÇIOĞLU
(Kadir Has Üniversitesi, Muhasebe Finans Yönetimi Bölüm, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2019Cilt: 29Sayı: 154ISSN: 1303-5444Sayfa Aralığı: 107 - 132Türkçe

346 0
BANKA PERFORMANSININ ENTROPİ VE COPRAS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de faaliyet gösteren mevduat bankalarınınfinansal performansının çok kriterli karar verme yöntemlerinden Entropive COPRAS (Complex Proportional ASsessment) yöntemleri iledeğerlendirilmesidir. Bu amaçla sektörde aktif büyüklüğü açısından enbüyük 11 bankanın 2017 dönemine ilişkin finansal tablolarından hesaplananverileri kullanılmıştır. Bankalara ait özkaynaklar, mevduatlar, personelgiderleri, personel sayısı ve şube sayısı girdi faktörleri olarak kullanılırken,krediler, net faaliyet karı, aktif karlılık oranı ve özkaynak karlılık oranı iseçıktı faktörleri olarak seçilmiştir. Türk bankalarının finansal performansınındeğerlendirilmesinde Entropi ve COPRAS yöntemlerinin birlikte ilk kezkullanıldığı çalışmada Entropi yöntemiyle seçilen kriterlerin ağırlıklarıbelirlenmiş, COPRAS yöntemi ile de bankalar performans açısındansıralanmıştır. Çalışma sonucunda sektördeki büyük bankaların finansalperformans değeri açısından en iyi performansa sahip bankalar olduğu tespitedilmiştir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.