Işık YILMAZ
(Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Sivas, Türkiye)
Ergun KARACAN
(Girilmedi)
Yıl: 1998Cilt: 15Sayı: 1ISSN: 1016-7625Sayfa Aralığı: 33 - 40Türkçe

49 0
Niksar Ovası yeraltısularının hidrojeokimyasal özellikleri
Bu çalışmada Niksar ovasının değişik yerlerinden farklı zamanlarda alınan yeraltı suyu örneklerinin inorganik kimyasal analiz sonuçları Piper, Gibbs ve Schoeller diyagramları üzerinde değerlendirilerek, örneklerin ait oldukları su sınıfları ve temas halinde oldukları litolojik bileşimler tanımlanmıştır. Bu değerlendirmelere göre; bölgede Ca ve Na+K lu suların hakim olduğu ve suların genelde $(Ca^{++}+Mg^{++})>(Na^++K^+)$ ve $(HCO_3^-)>(SO_4^{=}+Cl^-)$ iyon dizilimi ile ifade edilebilen karışık sular olduğu belirtilebilir. Örneklerin anyon ve katyon trendlerinden elde edilen sonuçlara göre, bu kimyasal bileşimlerin kil, kireçtaşı ve bentonitik piroklastik kayaçlardan beslenmeyi yansıttığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca suların çalışma alanı içerisinde baz değişimine uğradıkları da ortaya konulmuştur. Çalışma alanına ait yeraltısuları genelde sulama suyu sınıfı olarak C3S1 olup, yüksek tuzluluk ve düşük alkalinite tehlikesi yansıtmaktadır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.