Özlem CEYHAN
(Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Sivas, Türkiye)
Hülya GÜLER
(Girilmedi)
Yıl: 1998Cilt: 20Sayı: ISSN: 1300-1949 / 1300-1949Sayfa Aralığı: 51 - 62Türkçe

55 0
İnorgano ve organo-killerin hazırlanması ve karakterizasyonu
Bu çalışmada, Reşadiye bentoniti ve Şile kaolinitinden değişik yüzey özelliğine sahip inorgano-ve organo-killer hazırlanmış ve bu killerin karakterizasyonu incelenmiştir. İnorgano-kil olarak tanımlanan Na-killeri özgün kil örneklerinin NaCl ün sulu çözeltisi ile etkileştirilmesi ile hazırlanmıştır. Organo-killer farklı R grupları ya da kuyrukları içeren kuaterneramonyum tuzlarının inorgano-killer ile etkileştirilmesiyle hazırlanmıştır. Organo-killer R gruplarının hidrofobikliğine ve boyutlarına bağlı olarak Organofilik killer ve yüzeye adsorplayıcı killer olmak üzere iki ayrı grupta hazırlanmıştır. Hazırlanan inorgano- ve organo-killer XRD, IR analizleri ve organik karbon içerikleri ile karakterize edilmiştir. Hazırlanan kil örneklerinin katyon değişim kapasitelerinin kuaterneramonyum tuzları ile doyurulması bu örneklerin şişme özelliklerinin artması ile uyumlu olarak Na-kaolinit için % 2-10 ve Na-bentonit için % 50-85 oranında bulunmuştur.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.