Mermer işletme yöntemleri, işleme sistemleri ve Türkiye'de karşılaşılan bazı sorunlar

Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Madencilik Bilim ve Teknolojisi Dergisi
Kazım GÖRGÜLÜ (Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Sivas, Türkiye) ,
Atilla CEYLANOĞLU (Girilmedi)

Yıl: 1996Cilt: 1Sayı: 2ISSN: 1300-1965Sayfa Aralığı: 109 - 117
Türkçe
Bu makalede; literatürdeki mermer üretim yöntemleri ve işleme sistemleri özetlenmiş, Türkiye'deki bazı mermer işletmelerinde ve işleme tesislerinde yapılan incelemelerde karşılaşılan genel sorunlar açıklanmıştır. Bu sorunların çözümüne yönelik bazı öneriler sunulmuştur.
Marble production methods, porcessing systems and some problems encountered in Turkey
In this paper, marble production methods and processing systems found in the literature were summarized and the common problems encountered during the investigations of some marble mines and processing plants were explained. For the solution of these problems, some suggestions were given.

  • Fen > Mühendislik > Mühendislik, Jeoloji
  • Fen > Mühendislik > Maden İşletme ve Cevher Hazırlama
Dergi
Diğer
Bilgi yok
  • Seçiniz

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.