Aşkın Ali KORKMAZ
(Kadir Has Üniversitesi, Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul, Türkiye)
Ali Rıza KARACI
(Kadir Has Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye)
Barış ÇAYNAK
(Kadir Has Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye)
Kerem ORAL
(Kadir Has Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye)
Burak TAMTEKİN
(Kadir Has Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2004Cilt: 12Sayı: 2ISSN: 1301-5680 / 2149-8156Sayfa Aralığı: 90 - 93Türkçe

62 3
İskemik mitral yetmezliğinde mitral kapak cerrahisi
Amaç: İskemik kalp hastalıklarında mitral yetersizliğin varlığı prognozu olumsuz yönde etkilemesinin yanı sıra, operatif mortaliteyi artırmaktadır. Bu çalışmamızda İskemik mitral kapak cerrahisi sonuçlarımızı araştırdık ve çeşitli pre-operatif faktörlerin bu sonuçlara etkisini ortaya koymayı amaçladık. Materyal ve Metod: Mart 1997 ve Mayıs 2002 tarihleri arasında kliniğimizde tek bir ekip tarafından 109 hastaya İskemik mitral yetersizliği nedeniyle mitral kapak replasmanı (MVR) (n = 82) ve mitral kapak tamiri (MP) (n = 27) yapıldı. Replasman ve tamir yapılan tüm hastalara koroner arter bypass (CABG) cerrahisi de uygulandı. Replasman yapılan 73 hastada mekanik kapak, 9 hastada biyoprotez kullanıldı; 48 hastada posterior leaflet, 23 hastada anterior ve posterior leaflet korundu. Tamir yapılan 8 hastada ring annuloplasti, 19 hastada Reed annuloplasti tekniği kullanıldı. On hastaya mitral kapak cerrahisi ve CABG ile birlikte sol ventrikül anevrizmektomisi (LVA), 6 hastaya triküspid plasti operasyonları yapıldı. Hastalarda preoperatif risk faktörleri, mitral yetersizliğin derecesi, pre-postoperatif fonksiyonel klasifikasyonları, aort kros klemp ve kardiyopulmoner bypass süreleri, yoğun bakım ve hastane kalış süreleri belirlendi. Bulgular: Otuz günlük erken dönemde LVA yapılmayan 3 hastada (%3), LVA yapılan 2 hastada (%20) mortalite görüldü (toplam mortalite %4.6). Geç dönemde 6 mortalite (%5.5) görüldü. Bu hastalarda diyabet, kronik obsrüktif akciğer hastalığı ve kronik böbrek hastalığı insidansı daha yüksekti. Hastaların 1. yıl kontrollerinde fonksiyonel klaslarmda önemli bir iyileşme tespit edildi. Sonuç: Bu çalışmayla İskemik hastalarda CABG ile birlikte mitral kapağa yönelik cerrahinin güvenli ve uzun dönem sonuçlarının olumlu olduğunu gösterdik. Ayrıca İskemik mitral yetmezlikli hastalarda erken ve geç dönem mortalite ve morbiditeyi en çok etkileyen kriterin hastada sol ventrikül anevrizması varlığı ve preoperatif risk faktörleri olduğunu gösterdik
Fen > Tıp > Kalp ve Kalp Damar Sistemi
Fen > Tıp > Tıbbi Araştırmalar Deneysel
Fen > Tıp > Cerrahi
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1) Grossi EA, Goldberg JD, LaPietra A, et al. Ischemic mitral valve reconstruction and replacement: Comparison of long term survival and complications. J Thorac Cardiovasc Surg 2001;122:1107-24.
 • 2) Hendren WG, Nemec JJ, Lytle BW, et al. Mitral valve repair for ischemic mitral insufficiency. Ann Thorac Surg 1991;52:1246-52.
 • 3) Czer LS, Maurer G, Trento A, et al. Comperative efficacy of ring and suture annuloplasty for ischemic mitral regurgitation. Circulation 1992; 86:1146-52.
 • 4 Miller CD. Ischemic mitral regurgitation redux - To repair or to replace? J Thorac Cardiovasc Surg 2001;122:1059-62.
 • 5) Lamas GA, Mitchell GF, Flaker G C, et al. Clinical significance of mitral regurgitation after acute myocardial infarction. Circulation 1997;96: 827-33.
 • 6) Cohn LH, Rizzo RJ, Adams DH, et al. The effect of pathophysiology on the surgical treatment of ischemic mitral regurgitation: Operative and late risks of repair versus replacement. Eur J Cardiothorac Surg 1995;9:568-74.
 • 7) Rankin JS, Feneley MP, Hickey MS, et al. A clinical comperison of mitral valve repair versus valve replacement in ischemic mitral regurgitation. J Thorac Cardiovasc Surg 1988;95:165-77.
 • 8) Carpentier A. Cardiac valve surgery-the "French correction". J Thorac Cardiovasc Surg 1983;86:323-37.
 • 9) Grigioni F, Enriquez-Sarano M, Zehr KJ, et al. Ischemic mitral regurgitation: Long term outcome and prognostic implication with quantitative Doppler assessment. Circulation 2001;103:1759-64.
 • 10) Gillinov AM, Wierup PN, Blackstone EH, et al. Is repair preferable to replacement for ischemic mitral regurgitation? J Thorac Cardiovasc Surg 2001;122:1125-41.
 • 11) Calafiore AM, Gallina S, DI Mauro M, et al. Mitral valve procedure in dilated cardiomyopathy: Repair or replacement? Ann Thorac Surg 2001;71:1146-53.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.