İbrahim F. HEPŞEN
(İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Tıp Merkezi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye)
Hamdi ER
(Girilmedi)
Hüseyin Bayramlar
(Girilmedi)
Yıl: 1997Cilt: 4Sayı: 5ISSN: 1300-4786Sayfa Aralığı: 334 - 336Türkçe

39 0
Fakoseksiyon (phacosection-manual trisection) yöntemiyle küçük insizyonlu katarakt cerrahisi
Çalışmanın amacı nükleusun manüel enstrümentasyonel bölünmesiyle gerçekleştirilen ve fakoseksiyon olarak anılan küçük insizyonlu ekstrakapsüler katarakt cerrahisinin uygulanabilirliğini ve güvenilirliğini araştırmaktır. Yaşları 30-82 (ortalama, 56.7) arasında ve nükleus sertlikleri +3'e kadar olan 25 hastanın 27 gözü fakoseksiyon yöntemiyle ameliyat edildi. Ortalama takip süresi 6 ay (3-13 ay) idi. Ameliyatlar Kansas tarafından, tarif edilen standard fakoseksiyon yöntemi ile gerçekleştirildi ve dejeneratif miyopili bir hasta hariç tüm hastalara göz içi lens (GİL) implantasyonu yapıldı. Postoperatif düzeltmeli 5/10 ve 8/10 üzeri görme keskinliği oranları sırasıyla %85.18 ve %44.44 olarak bulundu. En sık rastlanılan intraoperatif komplikasyonlar başarısız kapsüloreksis (%22.2) ile arka-kapsül yırtığı ve vitre kaybı (%11.1)'dır. En sık rastlanılan postoperatif komplikasyon ise değişik derecelerde geçici kornea ödemidir. (%77.8) Hiçbir vakada kornea endotel yetmezliği ve diğer kalıcı herhangi bir postoperatif komplikasyon meydana gelmedi. Bu yöntemin nükleus güvenliği, öğrenme süresinin kısalığı, yardımcı personele bağımlılığın daha az olması, cihaza bağımlılığı ortadan kaldırması ve maliyetin düşüklüğü gibi diğer avantajlarıyla beraber düşünüldüğünde ülkemiz koşullarında küçük insizyonlu manüel ekstrakapsüler katarakt cerrahisi yöntemi olarak iyi bir seçenek olabileceği söylenebilir..
Fen > Tıp > Göz Hastalıkları
DergiDiğerErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.