Esin YILDIZ
(Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye)
Ersin TUNCER
(Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye)
Gökhan GÖKÇE
(Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye)
Yıl: 2004Cilt: 24Sayı: 6ISSN: 1300-0292 / 2146-9040Sayfa Aralığı: 697 - 701Türkçe

43 0
Mesanenin inflamatuar psödotümörü: Bir olgu sunumu
Mesaneyi tutan inflamatuar psödotümörler hem klinik hem de histolojik olarak malign tümörleri andırır. Bu lezyonlar, inflamatuar psödotümöre ek olarak psödosarkomatöz miyofibroblastik proliferasyon, psödomalign iğsi hücreli proliferasyon gibi çok çeşitli isimler altında tanımlanmıştır. Bu makalede, gross hematürili ve 4 ay önce mesane-transüretral rezeksiyon öyküsü bulunan 68 yaşında bir erkek hasta sunuldu. Histolojik olarak lezyon, belirgin atipi, mitoz ve nekrozu bulunmayan, düzenli demetler oluşturan, uniform büyüklük ve şekildeki iğsi hücrelerden oluşmaktadır. İmmünhistokimyasal olarak, bu hücreler vimentin ve düz kas aktin yanı sıra beklenmedik bir şekilde sitokeratin ve epiteliyal membran antijen ile de pozitif boyanmıştır. Mesanenin inflamatuar psödotümörü özellikle iğsi hücreli karsinom, leiomiyosarkom ve psödosarkomatöz stromalı üroteliyal neoplazmdan ayırt edilmelidir. Yanlış tanı ve tedaviden kaçınmak için, bu lezyonların tanınması önemlidir.
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp
Dergititle.paper.fact_presentationErişime Açık
  • 1. Iczkowski KA, Shanks JH, Gadaleanu V, et al. Inflammatory pseudotumor and sarcoma of urinary bladder: Differential diagnosis and outcome in thirty- eight spindle cell neoplasms. Mod Pathol 2^01; 14:1043- 51.
  • 2. Albores-Saavedra J, Manivel C, Essenfeld H, et al. Pseudosarcomatous myofibroblastic proliferations in the urinary bladder of children. Cancer 1990;66:1234-41.
  • 3. Lundgren L, Aldenborg F, Angervall L, Kindblom LG. Pseudomalignant spindle cell proliferations of the urinary bladder. Hum Pathol 1994;25:181-91.
  • 4. Ro JY, El-Naggar AK, Amin MB, Şahin AA, Ordonez NG, Ayala AG. Pseudosarcomatous fibromyxoid tumor of the urinary bladder and prostate: Immunohistochemical, ultrastructural, and DNA flow cytometric analyses of nine cases. Hum Pathol 1993;24:1203-10.
  • 5. Jones EC, Clement PB, Young RH. Inflammatory pseudotumor of the urinary bladder. A clinicopathological, immunohistochemical, ultrastructural, and flow cytometric study of 13 cases. Am J Surg Pathol 1993;17:264-74.
  • 6. Gomez-Roman JJ, Sanchez-Velasco P, Ocejo-Vinyals G, Hernandez-Nieto E, Leyva-Cobian F, Val-Bernal JF. Human herpesvirus-8 genes are expressed in pulmonary inflammatory myofibroblastic tumor (inflammatory pseudotumor). Am J Surg Pathol 2001;25:624-9.
  • 7. Aboulafa DM. Inflammatory pseudotumor causing small bowell obstruction and mimicking lymphoma in a patient with aids: Clinical improvement after initiatioon of thalidomide treatment. Clin Infect Dis 2000;30:826-31.
  • 8. Fadl-Elmula I, Gorunova L, Mandahl N, Heim S. Chromosomal abnormalities in inflammatory pseudotumor of the urinary bladder.Cancer Genet Cytogenet 2003;143:169-71.
  • 9. Ikegami H, Iwasaki H, Ohjimi Y, Takeuchi T, Ariyoshi A, Kıkuchi M. Sarcomatoid carcinoma of the urinary bladder: A clinicopathologic and immunohistochemical analysis of 14 patients. Hum Pathol 2000;31:332-40.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.