Serkan ÜSKÜLÜTAŞ
(Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye)
Hakan ALAGÖZLÜ
(Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Dahiliye, Sivas, Türkiye)
Abdülkerim YILMAZ
(Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahiliye Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye)
Yıl: 2004Cilt: 10Sayı: 4ISSN: 1300-4743Sayfa Aralığı: 373 - 378Türkçe

48 0
Hipertansif ve normotansif kontrolsüz tip 2 diyabetes mellitus'ta plazma ve eritrosit içi magnezyum düzeyleri
Amaç: Son yıllarda esansiyel hipertansiyon ve Tip 2 diyabetes mellitus etyolojisine yönelik çalışmalar yapılırken, her iki hastalıkta magnezyum (Mg) metabolizmasındaki değişiklikler araştırmacıların dikkatini çekmiştir. Biz de hipertansif olan ve olmayan Tip 2 diyabetes mellituslu hastalarda plazma ve eritrosit içi Mg düzeylerini araştırdık. Gereç ve Yöntem: 23 Hipertansif Tip 2 diyabetes mellituslu hasta, 17 hipertansif olmayan Tip 2 diyabetes mellitus ve 40 sağlıklı kontrol grubu çalışmamıza alındı, hepsinde plazma Mg ve eritrosit içi Mg seviyeleri ölçüldü. Bulgular: Plazma Mg için ortalama değerler sırasıyla 2.08±0.13 mg/dl, 1.79±0.08 mg/dl, 2.23±0.08 mg/dl eritrosit içi Mg için ortalama değerler sırasıyla 48.94±3.40 mg/dl, 46.33±2.20 mg/dl, 63.00±2.29 mg/dl olarak saptandı. Hipertansif olan ve olmayan Tip 2 diyabetes mellituslu hastalar arasında plazma Mg ve eritrosit içi Mg seviyesi açısından anlamlı farklılık yoktu (p>0.05). Hipertansif ve normotansif Tip 2 diyabetes mellituslu iki hasta grubunda, plazma Mg ve eritrosit içi Mg seviyesi, sağlıklı kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşük bulundu (p<0.05). Sonuç: Sonuç olarak plazma ve eritrosit içi Mg seviyeleri hipertansif olan ya da olmayan Tip 2 diyabetes mellituslu hastalarda anlamlı olarak düşmektedir.
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Sayarlıoğlu M, Demirsoy H, Sayarlıoğlu H. Tip 2 DM'ta glisemi regülasyonunun serum magnezyum seviyesi ile ilişkisi. Van Tıp Dergisi 1998; 5:141-3.
 • White JR, Campbell RK. Magnesium and diabetes: a review. Ann Pharmacother 1993; 27:775-80.
 • Paolisso G, Passeriello N, Pizza G. Dietary magnesium supplements improve B-cell response to glucose and arginine in elderly non-insülin dependent diabetic subjects. Acta Endocri- nologica 1989; 121:16-20.
 • Paolisso G, Scheen A, D'Onofrio F, Lefebvre P. Magnesium and glucose homeostatis. Diabetologia 1990; 33:511-4.
 • Paolisso G, Sgambato S, Giugliano D, et al. Impaired insulin induced erytrocyte magnesium accumulation is correlated to impaired insulin-mediated glucose disposal in type 2 (non insulin dependent) diabetic patients. Diabetologia 1988; 31:910-5.
 • Rodriguez-Moran M, Guerrero-Romero F. Oral magnesium supplementation improves insulin sensitivity and metabolic control in type 2 diabetic subjects: a randomized doble-blind controlled trial. Diabetes Care 2003; 26:1147-52.
 • Schnack C, Bauer I, Pregant P, Hopmeier P, Schernthaner G. Hypomagnesaemia in type 2 (non-insulin-dependent) diabetes mellitus is not corrected by improvement of long-term metabolic control. Diabetologia 1992; 35:77-9.
 • Sheehan JP. Magnesium deficiency and diabetes mellitus. Magnes Trace Elem. 1991-92; 10:215-9. 22.Sjögren A, Flören CH, Nilsson A. Magnesium deficiency in IDDM related to level of glycosylated hemoglobin. Diabetes 1986; 35:459-63.
 • Yajnik CS, Smith RF, Hockaday TD, Ward Nl. Fasting plazma magnesium concentrations and glucose disposal in diabetes. Br Med J 1984; 288:1032-4. H.Sayarlıoğlu M, Bayraktaroğlu T, Araş Ş. Hipertansif olan ve olmayan Tip 2 Diyabetes Mellituslu hastalarda intraeritrositer magnezyum düzeyi. Türkiye Tıp Dergisi 1999; 6:24-8.
 • Rowe JW, Minaker KL, Pollota JA, Flier JS. Charactheristics of the insulin resistance of aging. J Clin Invest 1983; 71:1581-7. 24.De Valk HW. Magnesium in diabetes mellitus. Neth J Med. 1999; 54:139-46.
 • Sjögren A, Flören CH, Nilsson A. Magnesium, potassium and zinc deficiency in subjects with type 2 diabetes mellitus. Acta Med Scand 1988; 224:461-5.
 • Fujii S, Takemura T, Wada M, Akai T, Okuda K. Magnesium levels in plasma, erythrocyte and urine in patients with diabetes mellitus. Horm Metabol Res 1982; 14:161-2.
 • Paolisso G, Sgambato S, Pizza G, Passariello N, Varricchio M, D'Onofrio F. Improved insulin response and action by chronic magnesium administration in aged NIDDM subjects. Diabetes Care 1989; 12:265-9.
 • Mogens SD, Klitgaard NA, Henriksen JE, et al. Magnesium- Deficiency in Patients with type 1 (Insulin-Dependent) Diabetes Mellitus (abst.). Diabetes 1994; 43:259 A.
 • Schmidt L, Heins J. Low magnesium intake among NIDDM patients: a call for concern (abst). Diabetes 1993; 42:49 A.
 • Corica F, lentile R, Allegra A, et al. Magnesium levels in plasma, erythrocyte, and platelet in hypertensive and normotensive patients with type 2 diabetes mellitus. Biol Trace Elem Res 1996; 51:13-21.
 • Resnick LM, Barbagallo M, Gupta RK. Ionic basis of hypertension in diabetes mellitus' role of hyperglycemia. Am J Hypertens 1993; 6:413-7.
 • Barbagallo M, Shan J, Pang PK, Resnick LM. Glucose-in­ duced alterations of cytosolic free calcium in cultured rat tail ar­tery vascular smooth muscle cells. J Clin Invest 1995; 95:763-7.
 • Resnick LM, Gupta RK, Grvenspon H. Intracellular free magnesium in hypertension, relation to peripheral insulin resistance. J Hypertens. 1988; 6:199-201.
 • Suarez A, Pulido N, Casla A, Casanova B, Arrieta FJ, Rovira A. Impaired tyrosine-kinase activity of muscle insulin receptors from hypomagnesaemic rats. Diabetologia 1995; 38:1262-70.
 • Paolisso G, Barbagallo M. Hypertension, diabetes mellitus, and insulin resistance: the role of intracellular magnesium. Am J Hypertens 1997; 10:346-55.
 • Resnick LM, Gupta RK, Bhargava KK, Gruenspan H, Alderman MH, Laragh JH. Cellular ions in hypertension, diabe­ tes, and obesity. A nuclear magnetic resonance spectroscopic study. Hypertension 1991; 17:951-7.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.