Yaşar BAYINDIR
(İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye)
Özlem M. AYCAN
(İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye)
Metin ATAMBAY
(İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye)
ÜLKÜ KARAMAN
(İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye)
İSMET AYDOĞDU
(İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye)
YASEMİN ERSOY
(İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye)
Nilgün DALDAL
(İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye)
Yıl: 2005Cilt: 29Sayı: 3ISSN: 1300-6320 / 2146-3077Sayfa Aralığı: 157 - 159Türkçe

51 0
Malatya'da Uganda kökenli ilk falciparum sıtması: İki olgu
Sıtma, özellikle tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen, akut paroksismal ateş nöbetleriyle başlayan, Plasmodium türlerinin neden olduğu parazitik bir infeksiyon hastalığıdır. Ülkemizde çoğunlukla Plasmodium vivax'in neden olduğu sıtma görülmesine rağmen, ender olarak da P. falciparum sıtması görülmektedir. P. falciparum sıtması ölümcül komplikasyonlara neden olabilir ve acil tedavi gerektirir. Falciparum sıtmasının endemik olduğu Uganda'ya seyahat öyküsü olan iki hasta, Malatya'da ilk defa saptanan falciparum sıtması olarak sunulmuştur.
Fen > Tıp > Parazitoloji
Fen > Temel Bilimler > Genel ve Dahili Tıp
DergiDiğerErişime Açık
 • 1- Akdur R, 1999. Sıtma. Özcel MA ed. Sıtmanın Epidemiyolojisi. Türkiye Parazitol Derneği, Yayın No: 16, Ege Üniversitesi . Basımevi, İzmir s. 51
 • 2. Bruneel F, Hocqueloux L, Alberti C, Wolff M, Chevret S, Bedos JP, Durand R, Bras J, Regnier B, Vachon F, ? The Clinical Spectrum of Severe Imported Falciparum Malana iri the Intensive Care Unit. Report of 188 Cases in Adults. Am J Resp Crit Care Med, 167:684-689.
 • 3- Demirkasimoğlu M, Ülger S, 2001. Malaria in Turkey. www.un.org.tr/who/bulten/turk/SITMA.HTM - 51k
 • 4. Dorsey G, Kayma MR, N deezi G, Babirye JN, Phares CR, Olson JE, Katabira ET, Rosenthal PJ, 2000. Predictors of chloroquine treatment falure in children and adults with falciparum malaria in Kampala, Uganda. Am J Trop Med Hyg, 62:686-692.
 • 5. Gilles HM, 1993. The Malaria Parasites. (Eds Gilles HM, Warrell Da) Essential Malariology, 3 th. Edition. Br. Lib Cat Pub Data. England, p:27-28.
 • 6. Hien TT, Day NPJ, Phu NH, Mai NTH, Chau TTH, Loc PP, Sinh DX, Chuong LV, Vinh H, Waller D, et al, 1996. A controlled trial of artemether or quinine in Vietnamese adults with severe falciparum malaria. N Eng J Med, 355:76-83.
 • 7. Hitit G, Metin F, Yüksel S, ve ark, 2003. P. falciparum sıtması: üç olgu sunumu. înfeksiyon Derg, 17(2): 227-231.
 • 8. Kuman HA, 1993. Sıtma- Malaria. Özcel MA ed. Güneydoğu Anadolu Projesini Tehdit Eden Parazit Hastalıkları. Türkiye Parazitoloji Derneği Yayınlan No: 16. Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, s. 31-56.
 • 9. Magill AJ, 1998, Fever in the Returned Traveler. Infect Diş Clin North Am, 12(2):445-69.
 • 10. Ok ÜZ, Büke M, Sayıner AA, Özcel MA, 1994. izmir'de Üç Falciparum Sıtması Olgusu. T Parazitol Derg, 18(l):33-42.
 • 11. Ok ÜZ, Vurgun N, 1996. Limoncu ME, Ceylan H, Kuman A, Türkiye'de Son Yıllardaki İlk Yerli Falciparum ve Vivax Miks Sıtma Olgusu. T Parazitol Derg, 20(2):211-216.
 • 12. Wellems TE, Miller LH, 2003. Two Worlds of Malaria. N Eng JMed, 349: 1496-1498.
 • 13. White NJ, 2003. The Management of Severe Falciparum Malaria. Am J Respir Crit Care Med, 167: 663-667.
 • 14. WHO/82, 1997. international Community to Step up Coordination of Malaria Control.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.