Naveed AKHTAR
(Islamia Univercity Department, of Pharmacy, Bahawalpur, Pakistan)
Yasemin YAZAN
(Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye)
Yıl: 2005Cilt: 2Sayı: 3ISSN: 1304-530X / 2148-6247Sayfa Aralığı: 173 - 185Türkçe

437 2
Formulation and characterization of a cosmetic multiple emulsion system containing macadamia nut oil and two anti aging agents
Bu çalışmanın amacı, doğal bir yağ kullanarak, iki farklı cilt yaşlanmasını geciktirici madde içeren kararlı emülsiyon sistemini hazırlamaktır. Çok kararsız ve oksijen varlığında yapısının parçalandığı bilinen vitamin C, s/y/s çoklu emülsiyonun iç fazına katılmıştır. Bu şekilde, vitamin C'nin yavaş salım göstermesi ve çevresel etkenlerden korunduğu için etkisinin iyileştirilmesi beklenebilir. Yaşlanmayı geciktirici olarak kullanılan diğer madde buğday proteini ürünüdür. Her iki madde de dermiş'deki kolajen liflerinin sentezini arttırır. Dolayısıyla, tek formülasyonda iki maddeyi kullanarak sinerjik etki oluşturulabilir. Bu çalışmada, çoklu emülsiyonlar iki-basamaklı emülsiyon oluşturma yöntemi ile hazırlanmıştır. Hazırlanan emülsiyonlar etkin madde içermeyen temel formülasyon ve iç fazında vitamin C, dış fazında ise buğday proteini içeren for mülasy onlar dır. Seçilen yağ, genç cildin doğal bileşeni olan ve palmitoleik asiti yüksek miktarda içeren makademia fındık yağıdır. Temel formülasyon ve etkin maddeleri içeren formülasyon, farklı hızlandırılmış koşullarda 6 ay saklanmış ve özellikleri belirlenmiştir. Emülsiyon sistemlerin özelliklerini belirlemek için damlacık boyutu, pH, viskozite ve fiziksel değişimler test edilmiştir. Temel emülsiyonun tüm koşullarda etkin maddeleri içeren formülasyondan daha kararlı olduğu bulunmuştur.
Fen > Eczacılık > Farmakoloji ve Eczacılık
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Becher, P., Emulsions, Theory and Practice (2nd Ed.), p. 149, Reinhold, New York, 1965.
 • 2. Semenzato, A., Dall'Aglio, C, Boscarini, G.M., Ongaro, A., Bettro, A., "Chemicophysical and functional properties of inorganic sunscreens in cosmetic products" Int.J.Cosm.Sci., 16,247-255, 1994.
 • 3. Dahms, G.H., Tagawa, M., Novel multiple phase emulsions for stable incorporation of vitamin C derivatives and enzymes. Proceedings of the 19th IFSCC Congress, Sydney, pp.79-90, 1996.
 • 4. Ricks, D.R., "Functional natural oils" Cosm.& Toilet., 106(2), 77-82, 1991.
 • 5. www.macnut.co.nz/Nutrition.htm (Internet Bulletin from Mac Nut Farms, New Zealand).
 • 6. Nakamura, T., Piıınell, S.R., Darr, D., Kurimoto, L, Itami, S., Yoshkawa, K., Streilein,J.W., "Vitamin C abrogates the deleterious effects of UVB radiation on cutaneous immunity by a mechanism that does not depend on TNF-alpha" J.Invest.Dermatol., 109(1), 20-24, 1997.
 • 7. Meyers, D.G., Maloley, P.A., "Safety of antioxidant vitamins" Arch.Inter.Med., 156(9), 925-935, 1996.
 • 8. Shi, H., Noguchi, N., Niki, E., "Dynamics of antioxidant action of ubiquinol: a reappraisal"Biofac., 6(2), 259-60, 1997.
 • 9. Hata, R., Senoo, H., "L-ascorbic acid 2-phosphate stimulates collagen accumulation, cell proliferation and formation of a three dimensional tissue like substance by skin fibroblasts"J.Cell.Physiol., 138 (1), 8-16, 1989.
 • 10. Challoner, N.I., Chahal, S.P., Jones, R.T., "Cosmetic proteins for skin care" Cosm. & Toilet, 112(12), 51-63, 1997
 • 11. Report from Givaudan-Lavoirot sent with samples.
 • 12. Raynal, S., Grossiord, J.L., Seiller, M., Clausse, A., "A topical w/o/w multiple emulsion containing several active substances: formation, characterization and study of release"J.Control.Rel, 26, 129-140, 1993.
 • 13. Yazan, Y., Seiller, M., Puisieux, R, «Multiple emulsions» Boll.Chim.Farma., B, 187-196,1993.
 • 14. Groves, M.J., "The application of particle characterization methods to submicron dispersions and emulsions" Chem.Anal., 73, 43-92, 1984.
 • 15. Omotosho, J.A., Whateley, T.L., Law, T.K., Florence, A.T., "The nature of the oil ohase and the release of solutes from multiple (W/O/W) emulsions" J.Pharm.Pharmacol., 38, 865,1986.
 • 16. Florence, A.T., Whitehill, D., "The formulation and stability of multiple emulsions" Int.J.Pharm., 11,277-308, 1982.
 • 17. Rheological Properties of Cosmetics and Toiletries, Ed: D. Laba, Marcel Dekker, Inc., New York, 1993.
 • 18. More Solutions to Sticky Problems, Brookfield Engineering Laboratories, Inc., USA, p. 18.
 • 19. Multiple Emulsions, Structure, Properties and Applications, Ed: M. Seiller, pp. 57-73, Editions de Sante, Paris, 1998.
 • 20. Kawashima, Y., Hino, T., Takeuchi, H., Niwa, T., "Stabilization of water/oil/water multiple emulsion with hypertonic inner aqueous phase" Chem.Pharm.Bull., 40, 1240-1246, 1992.
 • 21. Kita, Y., Matsumoto, S., Yonezawa, D., "Permeation of water through the oil layer in w/o/w type multiple phase emulsions" Nippon Kagaku.Kaishi, 11-14, 1978.
 • 22. Multiple Emulsions, Structure, Properties and Applications, Ed: M. Seiller, p. 141, Editions de Sante, Paris, 1998.
 • 23. Yazan, Y., Seiller, M., Arslan, K., "Formulation and evaluation of a multiple emulsion containing glycolic acid" Drug Cosm.Ind., 160(1), 30-32, 1997.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.