Orhan GÜLEN
(Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye)
Özlem YAVUZ
(Girilmedi)
Melahat ÖĞÜTCEN TOLLER
(Girilmedi)
Leyla KABADAYI
(Girilmedi)
Ertuğrul ERÇOBAN
(Girilmedi)
Yıl: 1998Cilt: 4Sayı: 3ISSN: 1300-7734 / 2146-8966Sayfa Aralığı: 135 - 139Türkçe

29 0
Bir olgu nedeniyle Silver-Russel sendromu
Amaç: Silver-Russel sendromu, düşük, doğum ağırlığı, kısa boy, baş, gövde ve ekstremitelerde asimetri, geniş alın, küçük alt çene, üçgenimsi yüz görünümü, kemerli burun, kurvatürü aşağı bakan ağız görünümü ve el-bilek radyografilerinde serçe parmağının içe doğru kıvrık oluşu ile karakterize bir sendromdur. Yaptığımız literatür incelemesinde; bugüne kadar 200)'e yakın olgu bildirilmiş olduğu saptandı. Bu olguların büyük çoğunluğu normal zekaya sahiptir. Olgumuz, zeka geriliği göstermesi ve travma sonucu tek taraflı kondil başının olmayışı nedeniyle dişhekimliği literatürüne katkıda bulunmak amacıyla sunulmuştur. Vaka Raporu: Olgumuz Silver-Russel sendromunun bütün özelliklerini taşıyan ve zeka geriliğii gösteren onüç yaşında bir kız çocuğudur. Kliniğimize çene bozukluğu yakınması ile başvurmuştur. Hastanın klinik ve radyolojik muayeneleri yapılmış ancak varolan asimetrinin sendromdan mı, yoksa travma sonucu tek taraflı kondil kaybından mı kaynaklandığı net olarak anlaşılamamıştır. Sonuç: Olgumuz, bildirilen olgularla sendromun taşıdığı özellikler açısından uyumludur. Silver-Russel sendromlu bireylerin çoğu normal zekaya sahip olurken, olgumuz zeka geriliği gösteren nadir olgulardan biridir.
Fen > Diş Hekimliği > Diş Hekimliği
DergiDiğerErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.