Nadir ÖCAL
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Ankara, Türkiye)
Erol ÇAKMAK
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Ankara, Türkiye)
Hasan DUDU
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Ankara, Türkiye)
Proje Grubu: TÜBİTAK SBB ProjeSayfa Sayısı: 110Proje No: 105K030Proje Bitiş Tarihi: 01.01.2007Türkçe

0 0
Türk tarım sektöründe verimlilik: Hanehalkı düzeyinde nicel analiz

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.