Işık ÖNAL
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye)
Özlem Esen KARTAL
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye)
Orhan ALTIN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye)
Proje Grubu: TÜBİTAK KTÇAG ProjeSayfa Sayısı: 79Proje No: Proje Bitiş Tarihi: 01.08.1993Türkçe

0 0
Etilbenzen prosesinde konvansiyonel katalizör yerine ileri teknoloji alüminasilikat, doğal veya sentetik zeolit katalizörlerinin kullanılması
Bu projede etilbenzen üretiminde zeolit tipi katalizörlerin kullanılabilirliği incelenmiştir. ZSM-5 zeoliti, HCI ile yıkanarak $SiO_2/Al_2O_3$ mol oranı yükseltilen klinoptilolit doğal zeoliti kullanılarak elde edilmiştir. H-formuna dönüştürülerek aktif asidik katalizör haline getirilen ZSM-5 örnekleri Petkim Yarpet Araştırma-Geliştirme Merkezinde kurulmuş olan katalizör test ünitesinde test edilmiştir. Benzen dönüşümü, etilbenzen verimi ve katalizörlerin kristal yüzdesi ve katyon miktarlarının etkileri incelenmiştir. ZSM-5 eldesi üzerinde yapılan çalışmalar sonucu kliniptilolitten elde edilen en yüksek ZSM-5 kristalinitesi değerine $TPA^{+}/(TPA^{+} + Na^{+})$ oranının 0.5 olduğu durumda ulaşıldığı görülmüş ve ZSM-5 eldesi için optimum $SiO_2/Al_2O_3$ mol oranının 23 olduğu belirlenmiştir. Katalizör testleriyle ilgili çalışmalarda ise sıcaklığın etilbenzen verimi ve seçiciliği üzerinde önemli bir etkisinin olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca toplam alkali katyonu $(Na^{+} + K^{+})$) miktarının da benzen dönüşümü, etilbenzen verimi ve seçiciliği üzerinde etkisi olduğu belirlenmiştir. Doğal zeolit klinoptilolitten elde edilen ZSM-5 katalizörünün laboratuvarımızda sentezi yapılan bir türünün, sentetik ZSM-5 katalizör türüne mukayese ile aktivite ve seçicilik açısından fazla düşük olmadığı, ve TGA test neticelerine göre ihtiva ettiği kok miktarı açısından da sentetik ZSM-5'e yakın benzerlik gösterdiği müşahade edilmiştir.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.