İnci EROĞLU
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Matematik Enstitüsü, Ankara, Türkiye)
Adnan AYDEMİR
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Matematik Enstitüsü, Ankara, Türkiye)
Meral YÜCEL
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Matematik Enstitüsü, Ankara, Türkiye)
Ufuk GÜNDÜZ
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Matematik Enstitüsü, Ankara, Türkiye)
Lemi TURKER
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Matematik Enstitüsü, Ankara, Türkiye)
Vedat SEDİROĞLU
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Matematik Enstitüsü, Ankara, Türkiye)
Banu KAYA
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Matematik Enstitüsü, Ankara, Türkiye)
Proje Grubu: TÜBİTAK KTÇAG ProjeSayfa Sayısı: 93Proje No: KTÇAG-115Proje Bitiş Tarihi: 01.02.1996Türkçe

0 0
Güneş enerjisi ile hidrojen gazı üretimine yönelik bir biyoreaktörün tasarımı ve geliştirilmesi
Bu araştırmada güneş enerjisi ile hidrojen gazı üretilmesi amacı ile üç değişik biyosistcm üzerinde çalışılmıştır. Bu biyosistcmlcr ; Rhodobacter sphaeroides O.U.001 (DSM 6854) ile hidrojen üretimi, Hatobacterium halobium S9 ve E.coti (DSM 1576) ikili sistemilerî ile hidrojen üretimi ve Halobacterium halobium S9 ve indirgeyici elektrot ile elektrokimyasal yöntemle hidrojen üretimidir. Her bir biyosistem için uygun biyorcaktörlcr tasarlanmış ve kurulmuştur. Rhodobacter sphaeroides O.U.001 ile anaerobîk koşullarda aydınlıkta hidrojen gazı üretilebilmiştir. Geliştirilen fotobiyoreaktörde en uygun hidrojen üretim koşullarının pH'nın 7,3-7,8, sıcaklığın 31-36 °C, ışık şiddetinin 200 W/m2 ve hücre derişiminin 1,6-1.$ mg kuru ağırlık / mL olduğu sonucuna varılmıştır. Fotobiyoreaktörde en uygun koşullarda 0,047 L gaz / saat / L kültür (veya 30 $\mu$ mol hidrojen / dakika / L kültür) hızında, argonsuz bazda % 99 hidrojen % 1 karbon dioksit bileşiminde gaz elde edilmiştir. Halobacterium halobium S9-E,coli ikili sistemi ile sadece anaerobîk koşullarda hidrojen Üretillebilmiştir. E.coli anaerobik koşullarda büyüme esnasında ışıksız ortamda da 250 pmol hidrojen / dakika / L kültür hızında gaz üretmiştir. Ancak ortama, çöktürülmüş Halobacterium Halobium S9 hücreleri konulduğunda ve aydınlıkta 330 (.ımol hidrojen / dakika / L kültür hızında argonsuz bazda % 98 hidrojen % 2 karbondioksit ihtiva eden gaz üretilmiştir. Halobacterium halobium S9 susunun değişik koşullarda üreme eğrisi elde edilmiştir. Aerobik ortam ve çalkalamalı koşullarda üremenin daha hızlı olduğu görülmüştür. Çöktürürmüş hücrelerin fotoaktivitesinin aerobik ve anaerobik koşullarda aynı olduğu ancak bakteriorhodopsiıı derişiminin artması ile fotoaktivitenin arttığı sonucuna varılmıştır. Geliştirilen fotoclcktrokimyasal biyorcaktördc çöktürülmüş Hatobacterium halobium lun fotoreseptör proteinlerinden bakteriorhodopsinin hidrojen gazı üretiminde biyokatalitik etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. Bu çalışmada bakteriorhodopsinin Hyperchem programıyla mekanik hesapları yapılmış, enerji mülahazasıyla yeni bir proton alışveriş siklusu önerilmiştir.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.