Filiz SARIOĞLU
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye)
Ali KALKANLI
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye)
Proje Grubu: TÜBİTAK MİSAG ProjeSayfa Sayısı: 47Proje No: MİSAG-59Proje Bitiş Tarihi: 01.03.1997Türkçe

0 0
SiC, TiC, ve TiB2 parçacıkları ile kuvvetlendirrilmiş alüminyum kompozitlerin sıkıştırma döküm yöntemi ile üretimi ve özelliklerinin incelenmesi
Bu çalışmada, SiC, TiC ve T1B2 parçacıklar ile takviye edilmiş alüminyum esaslı kompozit malzemeler sıkıştırma döküm yöntemi kullanılarak üretildi. Bu yöntemle döküm parçadaki gözenekler yok edildi. Ayrıca hızlı katılaşma koşullan sağlanarak parçacık dağılımı iyileştirildi. Kompozitlerin döküm sonrası iç yapı ve mekanik özellikleri incelendi. İç yapı çalışmaları kompozit numunelerde ince çökeltilerin oluştuğunu gösterdi. Bunlar hızlı soğuma sırasında matriks ve takviye parçacıklar arasındaki farklı genleşme katsayıları nedeniyle oluşan yersizmeler (dislokasyon) üzerinde yerleşen metaller arası (intermetalliks) çökeltilerdi. Parçacık toplanması ve yer yer kümeleşme bölgeleri dövme işlemleri ile giderilemedi. Kompozitierde gözlenen yüksek aşmma fakat düşük çekme özelliklerinden, seramik parçacıklarının yam sura metaller arası çökeltilerin varlığı sorumlu tutuldu.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.