Levend PARNAS
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye)
Sevda SUCA
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye)
Mutlu Elif Lamia SAĞESEN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye)
Proje Grubu: TÜBİTAK MİSAG ProjeSayfa Sayısı: 126Proje No: Proje Bitiş Tarihi: 10.12.1998Türkçe

0 0
Alt çene implant destekli hareketli protezlerde iki farklı üst yapı türünün kemikteki gerilme dağılımına etkisinin üç boyutlu sonlu elemanlar yöntemi ile incelenmesi
Bu çalışmada, implant destekli overdenture'larda uygulanabilen farklı iki üst yapı türünün kemikteki gerilme dağılımına etkileri incelenmiştir. Üç boyutlu sonlu elemanlar analiz yöntemi için tamamen dişsiz insan kadavra mandibulasının üç boyutlu geometrik modeli oluşturulmuştur. Bu modelden iki farklı üst yapıya ait üç model elde edilmiştir. İki implantlı topuz başlı, iki implantlı barlı ve dört implantlı barlı üst yapıların neden olduğu gerilmeler incelenmiştir. Sonlu elemanlar yöntemi ile yapılan analizlerde bir paket programı kullanılmıştır. Üst yapısı altın alaşımından oluşturulmuş, içi boş silindir (hollow cylinder) titanyum implantlar çevresindeki kortikal ve spongioz kemikten referans düğüm noktaları saptanmıştır. Bu noktalarda düşey, yatay ve oblik yönlerde uygulanan kuvvetlerin yarattığı gerinim ve gerilme değerleri elde edilmiştir. Kemikteki gerilme yoğunlaşmaları daha çok implantın servikali seviyesinde tespit edilmiştir, iki implantlı topuz başlı ve barlı modellerdeki basma gerinim ve gerilme değerlerinin her üç kuvvet uygulanmasında da dört implantlı barlı modellerdeki değerlerden daha yüksek olduğu saptanmıştır. Dört implantlı barlı modelde en yüksek gerinim ve gerilme yoğunlaşmalarının genellikle arkadaki implantta olduğu görülmüştür. Yatay ve oblik yönlerdeki kuvvetlerin oluşturduğu gerilme değerlerinin düşey yöndeki kuvvetlere göre daha fazla olduğu gözlenmiştir.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.