Abdullah ÖZTÜRK
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye)
Muharrem TİMUÇİN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye)
Nurşen KOÇ
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye)
Hakan DER
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye)
Proje Grubu: TÜBİTAK MİSAG ProjeSayfa Sayısı: 64Proje No: MİSAG-106Proje Bitiş Tarihi: 04.07.2000Türkçe

0 0
Protez diş yapımında kullanılabilecek mika cam seramiklerinin üretilmesi
Kimyasal bileşim olarak $SiO_2, Al_2O_3, CaO, MgO, K_2O, TİO_2$ ve F' dan oluşan camlar kontrollü ısıl işlem sonucu cam seramik haline dönüştürüldü. Cam bileşimine düşük miktarda çekirdeklendirici eklenilerek hem ilave edilen çekirdeklendiricinin çeşidine ve miktarına, hemde uygulanan ısıl işlem sıcaklıkları ve bu sıcaklıklarda tutma sürelerine bağlı olarak camın kristalleşmesine etki eden parametreler, ısıl işlem sonucu oluşan kristal fazlar ve kristalleşmiş ürünün mikroyapısmdaki değişiklikler belirlendi. Çekirdeklendirici olarak harman ağırlığının % 0,5'i veya % 1'i oranında $TİO_2, ZrO_2, ve P_2O_5$'den biri kullanıldı. Camların cam seramik haline dönüştürülmesi hem tek hemde çift kademeli ısıl işlemle gerçekleştirildi. Çekirdeklenme sıcaklığı 620 ve 650$^\circ$ C, dane büyüme sıcaklığı ise 900 ve 950$^\circ$ C olarak alındı. Her sıcaklıkta tutma süresi 6 ile 10 saat arasında 2'şer saat ara ile değiştirildi. X-Işınları kırınım ve tarama elektron mikroskop incelemeleri elde edilen mika cam seramiklerin kimyasal bileşimine ve uygulanan ısıl işlem programına bağlı olarak; hem malzemeye işlenebilirlik özelliği sağlayan flogopit kristallerini hem de biyouyum sağlıyan vollastonit kristallerini içerdiğini ortaya çıkardı. Elde edilen cam seramiklerin sertlik, kırılma tokluğu, eğilme dayanımı ve elastik modülü gibi mekanik özellikleri ve işlenebilirlik kabiliyeti belirlendi. Sonuçlar mika cam seramiklerini oluşturan camın ve literatürde yer alan bazı cam seramiklerin mekanik özellikleriyle karşılaştırıldı. Mika cam seramiği aynı bileşimdeki cama göre daha yüksek bir kırılma tokluğu, 1,747 ± 0,065 MPa.$m^{1/2}$, daha yüksek kırılma ve elastisite modülü, sırasıyla 121 ± 11,5 MPa ve 60,4 ± 3,3 GPa, fakat daha düşük sertlik, 4.1 GPa, değeri gösterdi.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.