Serhat AKIN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye)
Mustafa GÜDEN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye)
Mustafa V. KÖK
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye)
Serhat CANBOLAT
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye)
Proje Grubu: TÜBİTAK MİSAG ProjeSayfa Sayısı: 71Proje No: MİSAG-154Proje Bitiş Tarihi: 01.09.2001Türkçe

0 0
Batı Kozluca sahasına uygulanabilecek gelişmiş üretim teknikleri üzerine bir çalışma
Bu projenin amacı karbon dioksit ve buhar enjeksiyonu yöntemlerinin ağır petrol içeren B.Kozluca sahası ve benzerlerine uygulanabilirliğini tartışmaktır. Bu amaca ulaşmak için çeşitli labaratuvar deneyleri ve termal nümerik simulasyon yoluyla benzetim teknikleri kullanılmıştır. Proje sonuçlarının bu sahalarda yapılabilecek pilot ve asıl uygulamalara bir veri tabanı oluşturması için yatay ve dikey enjeksiyon/üretim çiftleri ve değişik buhar destekli gravite drenaj sisteminin sadece karbon dioksit enjeksiyonu ve dikey kuyuların kullanıldığı buhar ve/veya karbondioksit enjeksiyonu sistemlerinden daha avantajlı olduğu görülmüştür. Karşılaştırma amacıyla butan gazı kullanılarak yapıaln deneylerde elde edilen kurtarım karbon dioksit deneylerinde elde edilen kurtarım düzeyinde olmamıştır. Kireçtaşı karot tapaları kullanılarak yapılan tek boyutlu deneylerde de benzer sonuçlar elde edilmiştir. Sonuçlar termal nümerik simulator kullanılarak benzetilmiştir.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.