Yalçın A. GÖĞÜŞ
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye)
Mehmet Ş. KAVSAOĞLU
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye)
ERHAN TARHAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye)
Ahmet AYDIN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye)
Michel CHAMPION
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye)
Proje Grubu: TÜBİTAK MİSAG ProjeSayfa Sayısı: 46Proje No: MİSAG-51Proje Bitiş Tarihi: 01.08.1996Türkçe

0 0
Kapalı hacımda türbülant damlacıklı yanmanın nümerik incelenmesi
Bu araştırmada sıkışabilir viskoz akım için geliştirilmiş bir bilgisayar programının (LANS3D) yanmalı akışın sayısal benzetişimi için kullanılması üzerinde çalışılmıştır. LANS3D üç hız bileşenine ilaveten yoğunluk ve enerjiyi bilinmiyen olarak kabul etmektedir. Beş denklem ise süreklilik denklemi, üç momentum denklemi ve enerji denklemidir. Bu beş bileşenli bilinmiyen vektörü üç boyutlu uzayda ADI (Alternating Direction Implicite) yöntemle çözülmektedir. Yakınsaklaşmada (convergence) başarılı olan bu programın ana çerçevesi bozulmayarak ilave alt programlar yardımıyla yanma olaylarına uygulanması kararlaştırılmıştır. Bu yaklaşımla TKGCOMB isminde yeni bir program geliştirilmiştir. Projede üç çalışma yapılmıştır: Hız alanından ayrılmış olarak püskürtülü (spray) yanma durumunda akış alanı içinde sıcaklık ve konsentrasyonların belirlenebilmesi için gerekli alt programların hazırlanması; hız alanının ve yanma probleminin birleştirilmiş (coupled) çözümü için bir algoritma üretildi (TKGCOMB); ve bu yeni geliştirilen algoritmanın ilk olarak bir hipersonik akım probleminin çözümcüde kullanılması ile değişken özgül ısı bağıntılarının kullanılabilirliğini gösterilmesi. Geliştirilen bu algoritmanın yanmayı da ihtiva eden çeşitli problemlerin çözümünde denenmesi çalışmalarına devam edilecektir. Ayrıca hız alanının ve yanma probleminin birleştirilmiş (coupled) çözümü için bir başka algoritma daha geliştirilmiş ve ek olarak verilmiştir.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.