Seza ÖZEN
(ODTÜ Mühendislik Fakültesi, Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Mehmet ALİKAŞİFOĞLU
(Boş)
Ayşın BAKKALOĞLU
(Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediatrik Nefroloji Ünitesi, Ankara, Türkiye)
Nesrin BEŞBAŞ
(Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastanesi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ankara, Türkiye)
Ergül TUNÇBİLEK
(Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Proje Grubu: TÜBİTAK SBAG AYD ProjeSayfa Sayısı: 1Proje No: 199S236Proje Bitiş Tarihi: 15.04.2001Türkçe

0 0
Juvenil romatoid artritte risk faktörü olarak tümör nekrozis faktör-alfa gen polimorfizmi
Amaç: TNF-$\alpha$ geninin promotor bölgesindeki G-->A -238 ve G->A -308 polimorfızmlerinin, JRA'te hastalık tipi ve klinik seyri ile ilişkisini araştırmak. Metot: Durban sınıflandırmasına göre JEA tanısı konulan 51 Türk, 159 Çek JRA hastası çalışmaya alındı. Her iki etnik gruptan 100'er sağlıklı birey kontrol grubunu oluşturdu. Doktor değerlendirmesine göre hastalık aktivitesinde, şiş ve ağrılı eklem sayısında ve ESH'ında %50 ve üzerinde azalma iyi klinik yanıt olarak değerlendirildi. Periferik kandan izole edilen DNA örneklerinde TNF-$\alpha$ 238 G/A ve 308 G/A polimorfızmleri analiz edildi. Bulgular: İki etnik grup arasında bazı demografik farklılıklar saptandı. Türk grubunda G->A - 308 polimorfızmi ve kötü klinik seyir ilişikisi istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p:0.005). Ancak Çek grubunda böyle bir ilişki saptanamadı. Sonuç: TNF-$\alpha$ geninin promotor bölgesindeki G->A -308 polimorfızmi daha ciddi bir hastalık seyri ile ilişkili bulunduğundan bu polimorfızmin kötü prognozlu ve belki daha ağır tedavi gerektiren hastalrı tanımlayabileceği düşünülmüştür. Bu ilişkinin Çek grubunda gösterilmemiş olması söz konusu polimorfızmin sadece seçilmiş gruplarda hastalık seyrini etkilediğini düşündürebilir.
 • Cassidy JT and Petty RE. Juvenile rheumatoid arthritis. In: Cassidy JT and Petty RE, eds Textbook of Pediatric Rheumatology. 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders Co, 1995: 133-223
 • Crawley E, Kay R, Sillibourne J,Patel P,Hutcinson I,Woo P. Polymorphic haplotypes of the IL-10 flanking region determine variable IL-10 transcription and are associated with particular phenotypes of JRA. Arthr Rheum 1999; 42: 1101-8
 • McDowell TL, Symons JA,Ploski R,Forre O,Duff GW. A genetic association between JRA and a novel IL-1α polymorphism. Arhtritis Rheum 1995; 28:221-8
 • David J, Davies U,Rooney M,diGiovine F,Symons J,Woo P. Cytokine measurement in JCA(abstract).Arthritis Rheum 1990; 33(suppl 9):S118
 • Rudwaleit M, Siegert S,Yin Z, Eick J,Thiel A, Radbruch A, Sieper J,Braun J. Low T cell production of TNFα and IFN in ankylosing spondylitis: its relation to HLA B27 and influence of the TNfα-308 gene polymorphism. Ann Rheum Dis 2001; 60: 36-42
 • Knight JC, Kwiatkowski D. Inherited variability of tumor necrosis factor production and susceptibility to infectious disease. Proc Assoc Am Physicians 1999; 111:290-8
 • Wilson AG, Symons JA, McDowell TL et al. Effects of a polymorphismin the human TNF alpha promoter on transcriptional activation. Proc Natl Acad Sci 1997; 94: 3195-9
 • Martinez A, Fernandez-Arquero M, Pascual-Salcedo D et al. Primary assocaition of TNF region genetic markers with susceptibility to rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 2000; 43: 1366-70
 • Verweij CL. TNF gene polymorphisms as severity markers in RA. Ann Rheum Dis 1999; 58 (suppl 1): 120-6
 • McCurdy D. Genetic susceptibility to the connective tissue diseases. Curr Opin Rheumatol 1999; 11: 399-407
 • Rood MJ, van Krugten MV, Zanelli E et al. TNF-308A and HLA-DR3 alleles contribute independently to susceptibility to systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum 2000;43: 129-34
 • Petty RE, Southwood TR, Baum J et al. Revision of proposed classification criteria for juvenile idiopathic arthritis: Durban 1997. J Rheumatol 1998; 25:1991-5
 • Kosinski M, Zhao SZ,Dedhiya S, Osterhaus JT, Ware JE. Determining minimally important changes in generic and disease specific health related quality of life questionnaires in clinical trials of rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 2000; 43: 1478-87
 • Ozdogan H, Kasapcopur O, Dede H et al. JCA in a Turkish population. Clin Exp Rheumatol 1991; 9: 431-5
 • Ozen S, Karaaslan Y,Ozdemir O, Saatci U, Bakkaloglu A,Tezcan S. Prevalence Of Juvenile Chronic Arthritis And Familial Mediterranean Fever In Turkey: A Field Study. J Rheumatol 1998; 25: 2445-9

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.