Mustafa TOKYAY
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü,Ankara)
İsmail Özgür YAMAN
(adres yazılmamıs)
Mahdi MAHYAR
(adres yazılmamıs)
Gültekin Ozan UÇAL
(adres yazılmamıs)
Proje Grubu: TÜBİTAK MAG ProjeSayfa Sayısı: 1Proje No: 114M263Proje Bitiş Tarihi: 15.09.2016Türkçe

0 0
Soda Sanayii Atık Çamuruyla Düşük Enerjili Çimento Üretilmesi
Bu araştırma projesinde soda atık çamurunun (1) portland çimentosunda katkı, (2) portland çimentosu klinkeri üretiminde ham madde bileşeni olarak kullanılma olanağı ve (3) soda atık çamuru kullanılarak alinit çimentosu sentezi ve alinit çimentosunun özelliklerinin optimizasyonu üzerine çalışılmıştır. İlk iki bölümde soda atık çamurunun, içerdiği yüksek miktarda klor nedeniyle, çok az miktarlarda kullanılabileceği anlaşılmıştır. Bu miktarlarda kullanıldığında, gerek çimento gerekse klinker özelliklerinde kontrol çimentolarıyla araslarında çok büyük farklılıklara neden olmadığı belirlenmiştir. Üçüncü bölümde, soda atık çamuru farklı oranlarda kalker, kil ve demir cevheri ile karıştırılmıştır. Alinit çimentosu üretmek için bütün karışımlar 1050oC ve 1150oC yanma sıcaklığında pişirilmiştir. Yanma süresi olarak 1, 2 ve 4 saat uygulanmış olup elde edilen klinkerler kimyasal ve mineralojik analize tabi tutulmuş, böylece en uygun yanma sıcaklığı ve yanma süresi belirlenmiştir. Kimyasal analizler X-Işını Floresans spektroskopisi yöntemi ve kimyasal yaş analizle, mineralojik analizler X-Işını Difraktometri yöntemi ile yapılmıştır. Kimyasal ve mineralojik analiz sonuçlarına dayanarak uygun bulunan klinkerler seçilmiş ve öğütülüp alçı taşı ile karıştırmak için daha büyük miktarlarda üretilmiştir. Alçı taşı katkısı oranının basınç dayanımı ve kalorimetre sonuçlarına olan etkisi araştırılmış ve sonuçlar piyasada satılan bir portland çimentosuyla mukayese edilmiştir. Hidratasyon süresince ortaya çıkan ürünler toz X-Işını difraksiyonu yöntemiyle belirlenmiştir. Ayrıca, farklı yaşlardaki numunelerde bulunan kristal yapılar taramalı elektron mikroskopu ile görüntülenmiştir. Deneysel çalışma ve irdelemeler sonucunda soda atık çamurunun yeterli özelliğe sahip düşük enerjili ve düşük CO2 değerli alinit çimentosu üretiminde kullanılabileceği gösterilmiştir. Kuru karışımdaki kalkerin soda atık çamuruyla kısmi ikamesi sonucunda normal portland çimentosuyla kıyaslanabilir basınç dayanımı sonuçları elde edilmiştir. Alinit çimentosunun yüksek erken reaksiyon hızına bağlı olarak hızlı priz aldığı kaydedilmiştir.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.