Akın AKDAĞ
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Bölümü)
Kıvanç AKKAŞ
(adres yazılmamıs)
Perihan ÖZTÜRK
(adres yazılmamıs)
Gözde Nur ÇOŞKUN
(adres yazılmamıs)
Halil İPEK
(adres yazılmamıs)
Esra Nur DOĞRU
(adres yazılmamıs)
Proje Grubu: TÜBİTAK TBAG ProjeSayfa Sayısı: 1Proje No: 112T350Proje Bitiş Tarihi: 01.11.2014Türkçe

0 0
Sülfidlerin Kiral N-Halamine Türevleri Ile Oksidasyonu: Yeni Bir Yöntem Ile Metalsız Ortamda Kiral Sülfoksit Sentezi
Kiral sülfoksitler biyolojik aktivite göstermektedir. Kiral sülfoksitlerin asimetrik olarak sentezlenmesi için kiral metal kompleksleri ve kiral peroksitler kullanılmıştır. Kiral peroksitler ile yapılan asimetrik sülfoksidasyon çalışmaları başarılı olmalarına rağmen bu maddelerle çalışmak kolay değildir. Bu çalışmada N-kloramin türevleri kullanılarak kükürt içeren maddelerin metal kullanılmadan asimetrik olarak yükseltgenmesi için yeni bir yöntem geliştirilmiştir. Bunun için kiral maddeler sentezlenmiş olup bu maddeler klorlanarak N-kloramin türevleri elde edilmiştir. Yükseltgenme tepkimelerinde, kiralite azottan kükürde klor transferi ile aktarılmıştır. N-kloraminler kullanılarak yapılan çalışmalarda enantiyomerce zenginleşmiş sülfoksitler elde edilmiştir. Bu sonuçlar ayrıca teorik olarak da hesaplanmıştır. Bu hesaplamalar sonucunda amin-Cl ile iyon çifti ara ürün oluştuğu ve imid-Cl üzerinden klor transferinin, SN2 mekanizmasıyla gerçekleştiği bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar olumludur ancak, optimizasyon çalışmaları henüz tamamlanmamıştır.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.