İrem DİKMEN TOKER
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü,Ankara)
Beliz ÖZORHON ORAKÇAL
(adres yazılmamıs)
Mustafa Talat BİRGÖNÜL
(adres yazılmamıs)
Görkem EKEN
(adres yazılmamıs)
Gözde BİLGİN
(adres yazılmamıs)
Beste ÖZYURT
(adres yazılmamıs)
Proje Grubu: TÜBİTAK MAG ProjeSayfa Sayısı: 1Proje No: 213M493Proje Bitiş Tarihi: 15.09.2016Türkçe

0 0
İnşaat Şirketleri için Bilgisayar Destekli Bir Portföy Değerlendirme ve Yönetim Aracının Geliştirilmesi
Günümüzde inşaat projeleri giderek karmaşık bir hal almakta, inşaat şirketleri birden çok projeyi eş zamanlı yürütmek durumunda kalmaktadır. Bu kapsamda, şirketlerin geleneksel proje yönetim teknikleri yerine, bütüncül bir yönetim anlayışı sunan portföy yönetimini benimsemeleri gereği doğmaktadır. Portföy yönetimi, projelerin başta şirketin stratejik hedefleri olmak üzere birçok faktörün bir arada değerlendirilmesi sonucunda portföydeki yerlerinin belirlenmesini ve mevcut kaynakların bu doğrultuda projeler arasında paylaştırılmasını kapsamaktadır. Böylelikle şirket stratejisi ve durumuna uygun, kaynakların daha verimli kullanıldığı ve şirket başarısı odaklı bir proje portföyü elde edilmektedir. İnşaat projelerinin karmaşık, değişken, çok ortaklı ve koşullara duyarlı yapısı düşünüldüğünde; bu alanda geliştirilebilecek proje portföy yönetimine yardımcı bir aracın önemi artmaktadır. Bunun yanı sıra, portföy yönetimi odaklı çalışmalarda projeler arası ilişkilerin yeterince kapsamlı ve güvenilir bir yöntemle ele alınamadığı da görülmektedir. Dolayısıyla bu araştırma-geliştirme projesinde, inşaat projeleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesini ve proje portföy yönetim sürecine dahil edilmesini sağlayacak, portföyün nasıl yönetilmesi gerektiğine dair yönlendirme yapabilecek akıllı ve dinamik bir aracın geliştirilmesi amaçlanmıştır. Proje kapsamında, öncelikle proje portföy yönetimi alanında literatür taraması yapılmış ve portföy yönetimi anlayışının inşaat şirketlerine adapte edilmesini sağlayacak bir ihtiyaç analizi çalışması yapılmıştır. Aracın geliştirilmesi için bir yazılım firmasından hizmet alımı yapılmış, aracın geliştirim süreci ve nihai hali çeşitli anketler ve şirket profesyonelleriyle yapılan çalışmalarla desteklenerek aracın kullanılabilirliği doğrulanmıştır. Çalışma sonunda; şirketlerin kurumsal belleklerini oluşturarak şirket için en uygun olan portföy seçiminin şirket stratejisine, portföy düzeyinde risk ve beklenen karlılığa göre yapılmasını sağlayabilecek, proje ilişkileri ve portföyün özelliklerine göre yönetim önerileri sunabilecek bir portföy yönetim aracı geliştirilmiştir. Aracın büyük ölçekli inşaat şirketlerinin portföy yönetimlerine yardımcı olacağı, böylelikle şirketlerin yönetim anlayışının tekil projelerin başarısından şirket başarısına yönelebileceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda araç uluslararası alanda faaliyet gösteren şirketler için uygun portföylerin oluşturulması ve etkin bir şekilde yönetilmesini sağlayabilecek ve şirketlerin sürdürülebilir rekabet avantajı kazanması mümkün olabilecektir

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.