Y. Ziya ÖZCAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye)
Sencer AYATA
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye)
A. Adnan AKÇAY
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye)
ÖZGÜR ARUN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye)
Cemre ERCİYES
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye)
Proje Grubu: TÜBİTAK SBB ProjeSayfa Sayısı: 81Proje No: Proje Bitiş Tarihi: 01.09.2002Türkçe

0 0
Toplumsal yapı, refah göstergeleri ve toplumsal raporlama
Proje, 15 Avrupa ülkesinde objektif toplumsal refah göstergeleri ile bunların sübjektif düzeyde algılanma biçimlerini ortaya koymayı hedefleyen karşılaştırmak bir araştırmanın Türkiye ayağını oluşturmaktadır. Proje, Türkiye'de yaşam kalitesi kavramının toplum ve bireyler tarafından nasıl algılandığını; öznel tanımlamalar ile nesnel tanımlamaların birbirleriyle ne kadar örtüştüğünü ölçmektedir. Proje, yalnızca bugüne dair bilgi üretmekle kalmayıp geleceğe dair çıkarımlar yapılmasına da olanak tanıyan ve olası toplumsal dönüşümlerin toplum üzerinde yaratacağı etkilerin önceden bilinebilmesini sağlayarak gerekli önlemlerin alınabilmesi için gerekli zemini hazırlamaktadır.
 • BAUER, RA. (Ed.) (1966) Social Indicators,. Cambridge, Mass., London: The M.I.T. Press.
 • BERTRAND, R (1986) “La Indicators Sociaux” The Tocqueville Review, 8, 21 I-233.
 • DUFF, L. ( 1989). Social Reports. A Bibliography of National and Interational Docuınents, Manuscript, Lanham, Maryland.
 • ERIKSON, R. and Uusitalo, H. (1987) The Scandinavian Approach to Welfare Research, Swıdish lnstitute for Social Research, Reprint Series No. I81, Stockholm.
 • GLATZER, W. (1981) “An Oveıview of the International Development in Macro Social Indicators” Accounting, Organization and Society, 6, 219-234.
 • INNES, J.E. (1989) Knowledge aııd Public Policy: The Search for Meaningful Indicators, New Brunswick and London: Transaction Publishers.
 • INNES, J.E. (1990) “Disappointments and Legacies of Social Indicators,” Journal of Public Policy, 9. 429-432.
 • JOHNSTON, D.F. (1988) “Toward A Comprehensive 'Qualiry-0f Life' Index,” Social lndicators Research, 20, 473-496.
 • LAND, K. ( 1983) “Social Indicators,” Annual Reviıw of Sociology, 9, 1-26.
 • NOLL, H. & ZAPF, W (1994) “Social Indicators Research: Societal Monitoring and Social Reporting” in I. Borg & P. Mohler (Ed.s) Trends and Perspectives in Empirical Social Research, W.Gruyter, Berlin.
 • OECD (1982) The OECD List of Social Indicotors, OECD Social Indicator DeveIopment Pro gramme, Paris: OECD.
 • OECD (1988) Maiıı Science and Technology Indicators 1981-I988, Paris: OECD.
 • ROCKWELL, R. (1983) “Social Indicators at the Council. A Review of tbe Current Program and an Overview of Future Plans,” Items, 37 90-94.
 • ROCKWELL, R. (1986/87) “Prospects for Social Reporting in the United States. A Receding Horizon,” The Tocqueville Review, 8, 251-262.
 • ROTHENBACHER, F. (1993) “National and Intemational Approaches in Social Reporting,” Social Indicators Research, 29, 1, 1-62.
 • SHELDON, E.B. (1968) Indicators of Social Change. Concepts and Measurement, New York: Russel Sage Foundation.
 • UNITED NATIONS (1975) Toward a System of Social and Demographic Statistics.
 • VOGEL, J. (1990) “Social Indicators: A Swedish Perspective,” Journal of Public Policy, 9, 439 444.
 • WORKSHOP EUROMODUL (1999) “Discussion Notes” Science Center, Berlin.
 • ZAPF, W. (1972) “Zur Messungamg der Lebensqualitat,” Zeitschrift für Soziologie, I, 353- 376.
 • ZAPF, W. (1977a) “Gesellschaftliche Dauerbeobachtung und aktive Politik,” In H.J Krupp and W. Zapf, Sozialpolitik und Sozialberichtersattung (pp-210-230). Frankfurt: Campus.
 • ZAPF, W. (1977b) “Soziale Indikatoren - eine Zwischenbilanz,” In H.J Krupp and W. Zapf, Sozialpolitik und Sozialberichtersattung (pp-231-246). Frankfurt: Campus.
 • ZAPF, W. (1998a) “Social Indicators System: The OECD Programme and the SPES system” Paper Presented to rhe Conference on the Eureporting-Subproject Meeting, Ladenburg, Almanya.
 • ZAPF, W. (1998b) “Social Reporting in the 1970s and 1990s” Paper Presented to rhe Conference on Social Change in an Enlarging Europe, Workshop in the Colleqium Budapest.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.