Ayhan S. DEMİR
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü, Ankara, Türkiye)
Cihangir TANYELİ
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü, Ankara, Türkiye)
Proje Grubu: TÜBİTAK TBAG ProjeSayfa Sayısı: 40Proje No: Proje Bitiş Tarihi: 01.07.1993Türkçe

0 0
Alfa-kiral aminoasit yapıtaşları 2-(2-furil) aziridinlerin enantioseçici sentezleri
$\alpha$- Kiral aminoasitlerin sentezlenmesinde genel uygulanabilir bir metot geliştirebilmek için kiral 2-(2-furil) aziridinler anahtar bileşik olarak seçilmiştir. Projede bu ürünlerin sentezine önce furil- hidroksimetil veya a- halojen furil ketonların oksimeterleri sentizlenmiş ve katalitik enansiyoseçici redüksiyonları yapılarak daha sonra da halkalama reaksiyonlarıyla bu anahtar bileşiklerin sentezlenrnesi gerçekleştirilmiştir. Bu çalişmada katalizör olarak çeşitli kiral aminoalkoller ve kiral redüksiyon kompleksleri kullanilmiş ve en yüksek optik verim (-)ve (+) Norefidrin / $BH_3$.THF kompleksi kullanilarak eldeedilmiştir (69- 76 %): Değişik redüksiyon maddeleri denenmiş ancak optik verimin $BH_3$. THF / Norefidrin kompleksiyle en yüksek olduğu gözlenmiştir. Redüksiyon reaksiyonunda seçicilik, oksimin geometrisi ve kiral katalizörün enansiyomerleri değiştirilerek elde edilmiştir.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.