Metin BALCI
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Ankara, Türkiye)
MURAT ERTAŞ
(Bursa Teknik Üniversitesi, Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Bursa, Türkiye)
Beyhan BAYRAM
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü, Ankara, Türkiye)
Arif DAŞTAN
(Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Erzurum, Türkiye)
Proje Grubu: TÜBİTAK TBAG ProjeSayfa Sayısı: 1Proje No: 198T038Proje Bitiş Tarihi: 01.10.2000Türkçe

0 0
Doğal tropon türevleri için yeni sentetik yöntemlerin geliştirilmesi
Nonbenzonoid bileşikler arasında en çok ilgi duyulan moleküller; yedi üyeli konjüge karbosiklik türevleri olan tropon, ve tropolon'dur. Tropon türevleri için literatürde yayınlanmış bir çok yöntem varsa da, bunların içerisinde regiospesifik yöntem azdır. Singlet oksjenin sikloheptatrien türevlerine katılması ile elde edilen endoperoksitlerin çeşitli kimyasal transformasyonları sonucu tropon ve tropolon için yeni bir yöntem geliştirildi ve bu yöntem üç ayrı çıkış maddesine uygulandı. Çalışmanın sonucunda bir dizi yeni ve doğal tropon ve tropolon türevleri sentezlendi.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.